ќсоблив≥сть ≥мунноњ системи п≥д час ваг≥тност≥
ќсоблив≥сть ≥мунноњ системи п≥д час ваг≥тност≥
 ќсоблив≥сть ≥мунноњ системи п≥д час ваг≥тност≥

¬аг≥тн≥сть Ї важливим пер≥одом у житт≥ кожноњ ж≥нки. «а весь час ваг≥тност≥ в орган≥зм≥ ж≥нки в≥дбуваЇтьс€ чимало €вищ до сих п≥р до к≥нц€ не вивчених л≥кар€ми, але найб≥льша загадка пов'€зана з ≥мун≥тетом.

Ѕагато рок≥в л≥кар€м не вдавалос€ в≥дпов≥сти на запитанн€, чому ≥мунна система, завданн€ €коњ за допомогою “-кл≥тин в≥дторгати будь-€кий чужор≥дний об'Їкт ≥ знешкоджувати Ђворогаї спок≥йно ставитьс€ до зародку? ≤ тепер американськ≥ вчен≥ знайшли в≥дпов≥дь на це питанн€. јле про все по пор€дку.

” момент зачатт€ всередин≥ ж≥нки в≥дбуваЇтьс€ особлива ситуац≥€ Ч починаЇ розвиватис€ новий орган≥зм, склад б≥лк≥в €кого наполовину в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д складу б≥лк≥в матер≥. «наючи особливост≥ роботи ≥мунноњ системи, вона повинна негайно в≥дреагувати в≥дторгненн€м. јле дивним чином цього не в≥дбуваЇтьс€. Ѕ≥льш того, орган≥зм не т≥льки не в≥дторгаЇ маленьку ≥стоту, але ≥ забезпечуЇ њњ вс≥м необх≥дним ≥ захищаЇ, часто нав≥ть на шкоду самому соб≥. ¬иходить, що ваг≥тн≥сть змушуЇ орган≥зм перебудовуватис€ на новий лад.

”чен≥ всього св≥ту не можуть знайти спокою в пошуках розгадки парадоксу ваг≥тност≥. Ѕагато хто з них вважаЇ, що з в≥дпов≥ддю на це питанн€ буде знайдено ≥ л≥куванн€ в≥д раку.

–ан≥ше медики вважали, що п≥д час ваг≥тност≥ ≥мун≥тет працюЇ менш активно, що й робило ж≥нку, що чекаЇ дитину, б≥льш сприйн€тливою до ≥нфекц≥йних ≥ запальних захворювань. јле житт€ показало, що у майбутн≥х мам немаЇ схильност≥ до розвитку таких захворювань, навпаки, нав≥ть багато хрон≥чних процес≥в в орган≥зм≥ в пер≥од ваг≥тност≥ загасають.

 ≥лька рок≥в тому досл≥дники ви€вили, що кл≥тини ≥мунноњ системи, €к≥ н≥бито повинн≥ атакувати пл≥д, приймаючи його за чужор≥дний елемент, в даному випадку не виконують свою функц≥ю. ¬чен≥ прийшли до висновку, що ≥снуЇ де€кий бар'Їр, €кий захищаЇ пл≥д в≥д “-кл≥тин. ƒосл≥дженн€ на мишах п≥дтвердили ц≥ припущенн€.

“ривал≥ спостереженн€ показали, що п≥д час ваг≥тност≥ в≥дбуваЇтьс€ вимиканн€ активност≥ ген≥в, що в≥дпов≥дають за перем≥щенн€ “-л≥мфоцит≥в до м≥сц€ запаленн€. ј виконуЇ функц≥ю вимиканн€ ген≥в децидуальна оболонка, €ка оточуЇ пл≥д ≥ плаценту. «авд€ки њй “-л≥мфоцити не атакують плаценту ≥ пл≥д.

–езультати проведених американськими вченими досл≥джень дають у€вленн€ про механ≥зми, €к≥ допомагають орган≥зму майбутньоњ матер≥ не в≥дторгати пл≥д.

“ак само було встановлено, що в пер≥од ваг≥тност≥ в≥дбуваЇтьс€ придушенн€ активност≥ кл≥тин, що вид≥л€ють речовини, €к≥ забезпечують перем≥щенн€ “-кл≥тин до запаленого м≥сц€. ÷е даЇ право говорити про те, що децидуальна оболонка Ї зоною в≥дносноњ неактивност≥ ≥мунноњ системи.

¬ результат≥ порушенн€ цього механ≥зму можливий розвиток запалень ≥ накопиченн€ захисних кл≥тин орган≥зму в тому м≥сц≥, де в≥дбуваЇтьс€ контакт плоду з мат≥р'ю. “ака патолог≥чна ситуац≥€ загрожуЇ р≥зними ускладненн€ми ваг≥тност≥, такими €к передчасн≥ пологи, викидень ≥ прееклампс≥€ (п≥двищений артер≥альний тиск ≥ по€ва б≥лка в сеч≥ у ваг≥тних).

–езультати представленого вченими досл≥дженн€ дозволили нарешт≥ в≥дпов≥сти на одне з найб≥льш важливих питань медицини ≥ зрозум≥ти, чому ≥мунна система ж≥нки не бунтуЇ проти чужор≥дного орган≥зму. Ѕ≥льш того, в≥дкритий спос≥б регулюванн€ перем≥щенн€ “-кл≥тин дозволить по-новому побачити л≥куванн€ величезноњ к≥лькост≥ захворювань.


03.06.2013