Реалізовані в платформі NEMIO XG нові технології візуалізації, засновані на передових технологіях, які не тільки дозволяють одержувати чіткі зображення в В-режимі, але також надають широкі можливості вимірів у високочутливому допплерівському режимі. Завдяки широкому вибору багаточастотних широкосмужних датчиків і додаткових дослідницьких програм сканер може використовуватися практично в будь-якій області клінічної медицини - серцево-судинних досліджень, досліджень абдомінальної області й периферичної судинної системи.Комп'ютерні можливості приладів дозволяють оцінювати морфологічні зміни в органах кількісно, що дозволяє уточнити розміри патологічних утворень, ступінь залучення сусідніх органів у патологічний процес.
Використовується у послугах: