Унікальна  апаратура, заснована на спектральному аналізі вихрових магнітних полів живих організмів "NLS", дає можливість отримання найбільш повної інформації про здоров'я і початкові прояви захворювань (в тому числі і онкологічних), що є недоступним при виконанні будь-яких інших методів обстеження (УЗД, рентген, комп'ютерна томографія, МРТ та інші), які виявляють вже сформований процес.

Апарат "Оберон" певним чином "пеленгує" випромінювання по місцю їх походження, щоб потім дешифрувати і зафіксувати на екрані комп'ютера, де створюється віртуальна модель органу в певних кольорах.

Співставляючи відтінки кольорової гами і їх розміщення на комп'ютерній моделі органів, а також динаміку їх зміни в часі, можна судити про процеси порушення біологічних структур і робити певні висновки стану організму.

На відміну від методів електропунктурної діагностики Фолля, діагностика NLS проводить оцінку стану органів безпосередньо, за рахунок резонансного посилення випромінювання органа, що досліджується і зняття показників безконтактним шляхом з використанням тригерного датчика. Кожний орган і кожна клітина володіють своїми власними, властивими лише їм специфічними коливаннями, які записуються в пам'ять комп'ютера, і можуть бути виведені на екран у вигляді певного графіку, який відображає умови інформаційного обміну органа з оточенням. Будь-який  патологічний процес також має присутній лише йому індивідуальний графік. У пам'ять комп'ютера записана велика кількість патологічних процесів з урахуванням ступеня враженості, вікових, статевих та інших варіацій. Знявши частотні характеристики з органу, NLS-апаратура може порівняти їх за величиною спектральної подібності з еталонними процесами (здоров'я, патологічні зміни тканин, інфекційні агенти) і виявити найбільш близький патологічний процес або тенденцію до його виникнення.

Діагностична система також володіє унікальними можливостями записати частотні коливання і провести комп'ютерне порівняння за спектральними характеристиками одночасно всіх лікарських засобів, які знаходяться в пам'яті комп'ютера з характеристиками патологічного процесу і тим самим виявити найбільш ефективно діючі ліки.

Метод "NLS" діагностики дозволяє:


Використовується у послугах: