Коагулометр призначений для визначення часу згортання плазми крові на основі неперервного вимірювання змін в часі коефіцієнта пропускання, що відбуваються в розчині, який перемішувається і термостатується, з виведенням результатів на вбудований індикатор, принтер і ЕВМ. Коагулометр використовується для виявлення порушень системи згортання крові шляхом визначення: