ћатеринська любов Ч запорука здоров'€ ≥ щаст€ д≥тей
ћатеринська любов Ч запорука здоров'€ ≥ щаст€ д≥тей
ћатеринська любов Ч запорука здоров'€ ≥ щаст€ д≥тей

—отн≥ тис€ч рок≥в материнський ≥нстинкт забезпечував виживанн€ людства. “епло материнських рук, голос ≥ дотик надавали мал€т≥ впевнен≥сть в соб≥, були над≥йним захистом. ¬ченими пом≥чено, що в сучасних соц≥альних умовах сусп≥льство переживаЇ кризу материнськоњ любов≥, що загрожуЇ моральним виродженн€м людства.

ѕривести потомство — найважлив≥ша роль людини на «емл≥. « дитинства кожен з нас знаЇ, що прийде момент, коли ≥ ми станемо батьками, будемо в≥дпов≥дальними за крих≥тну ≥стоту, ≥ все наше житт€ буде п≥дпор€дковане њњ потребам.

 оли починаЇтьс€ материнська любов? ¬же з моменту усв≥домленн€ ваг≥тност≥ ж≥нка, небайдужа до здоров'€ малюка, буде св≥домо вести здоровий спос≥б житт€.  р≥м того, вчен≥ упевнен≥, що репродуктивна в≥дпов≥дальн≥сть Ч ф≥зична ≥ моральна - повинна починатис€ ще до зачатт€. ўе перед вступом у шлюб майбутн≥ батьки повинн≥ пройти медико-генетичне обстеженн€, щоб у раз≥ чого знати, €к можна допомогти соб≥ ≥ майбутн≥й дитин≥. якщо до ваг≥тност≥ ≥снують проблеми з≥ здоров'€м, то необх≥дно прол≥куватис€, щоб зачати в спри€тливий момент дл€ орган≥зму.

ћало дати нов≥й людин≥ житт€, треба, щоб вона ув≥йшла до нього здоровою. ”же при внутр≥шньоутробному розвитку малюк здатний в≥дчувати настр≥й ≥ переживанн€ матер≥, в≥н любить, щоб мама з ним розмовл€ла, торкалас€. “≥льки так в≥н в≥дчуЇ, що д≥йсно «бажаний».

Ќа жаль, в наш жорстокий в≥к ж≥нка починаЇ втрачати своњ зд≥бност≥ до материнських почутт≥в. —ьогодн≥ майже кожна четверта дитина народжуЇтьс€ поза шлюбом ≥ тод≥ молод≥й мам≥ особливо необх≥дна наука Ђбути мамоюї. ј вчити цьому треба з самого дитинства.  оли д≥вчинка бере в руки л€льку, вже в цей момент вона, хай ≥ несв≥домо, вз€ла на себе в≥дпов≥дальн≥сть.

¬чен≥ одного з рос≥йських ун≥верситет≥в провели досл≥дженн€, в €кому вз€ли участь близько 100 ж≥нок в≥д пер≥оду ваг≥тност≥ ≥ до дос€гненн€ дитиною 4 рок≥в. ¬ результат≥ було ви€влено к≥лька тип≥в материнськоњ повед≥нки.  ожен з цих тип≥в впливаЇ на ф≥зичний ≥ псих≥чний розвиток дитини по-р≥зному. ” ход≥ спостережень ≥ було в≥дм≥чено, що сучасн≥ мами розучилис€ любити д≥тей правильно, багато хто переповнений агрес≥њ по в≥дношенню до них або, навпаки, зайвою увагою.

∆≥нка, €ка по-справжньому бажаЇ добра своњй дитин≥, вчитьс€ компетентност≥ у поводженн≥ з нею. ≤ вчен≥ впевнен≥, що цьому можна навчитис€. ѕ≥д компетентн≥стю в даному випадку маЇтьс€ на уваз≥ любов, спр€мована на благо малюка. Ћюбл€ча мати завжди поводитьс€ з дитиною спок≥йно ≥ доброзичливо, безв≥дмовно пристосовуЇ своЇ житт€ до њњ потреб, повн≥стю концентруЇтьс€ на н≥й ≥ розум≥Ї њњ потреби. ¬она здатна створити у малюка в≥дчутт€ безпеки, дов≥ру до св≥ту, в≥дчутт€, що в≥н любимий.

“ривожна мати виконана почутт€м переб≥льшеноњ в≥дпов≥дальност≥, б≥льше ф≥ксуЇтьс€ на ф≥зичному здоров'њ дитини на шкоду псих≥чному, обмежуЇ њњ сп≥лкуванн€ з навколишн≥м св≥том.

ѕомилки можуть допускати вс≥ батьки, особливо, поки вони ще молод≥. Ѕагато хто вважаЇ, що раз годуЇ, од€гаЇ ≥ п≥клуЇтьс€ про д≥тей, то вже справл€Їтьс€ з≥ своЇю роллю. јле це лише мала частина того, що ми повинн≥ дати своњм д≥т€м. « роками це розум≥нн€ приходить, але найчаст≥ше вже занадто п≥зно.

ѕсихологи провели досл≥дженн€, в результат≥ €кого були зроблен≥ науково обгрунтован≥ висновки про те, що дл€ нормального розвитку дитини, дл€ того, щоб вона упевнено почувалас€ в цьому св≥т≥, батькам, а особливо матер≥, необх≥дно не менше 8 раз≥в на день прот€гом дн€ об≥ймати, ц≥лувати ≥ пестити дитину, супроводжуючи ц≥ д≥њ н≥жними ≥ лаг≥дними словами. ј краще це робити 10-12 раз≥в на день.

ƒуже важливий момент перед сном, коли мама укладаЇ малюка спати ≥ читаЇ йому на н≥ч казку. ” цей момент дитина перебуваЇ в особливому стан≥, коли в нењ активна права п≥вкул€ ≥ вона дуже чутлива до програмуванн€. —аме в цей момент психологи рекомендують говорити дитин≥ три найважлив≥ш≥ дл€ њњ житт€ фрази:

  • я люблю тебе†
  • ¬есь св≥т любить тебе†
  • ” тебе все вийде в житт≥, ти дос€гнеш всього, чого забажаЇш.†

÷≥ прост≥ фрази мають величезну силу: вони формують у дитини здорову життЇву позиц≥ю. јле ж €к багатьом люд€м цього не вистачаЇ в житт≥! Ѕагато хто в≥дчуваЇ невпевнен≥сть у соб≥ ≥ ворож≥сть св≥ту, њхнЇ житт€ перетворюЇтьс€ на низку невдач.

ѕро€вл€йте б≥льше любов≥ до своњх д≥тей, говор≥ть њм ц≥ важлив≥ слова ≥ в майбутньому це повернетьс€ вам величезним в≥дчутт€м щаст€ за себе ≥ за своњх д≥тей.