ѕ≥дступн≥сть катаракти ≥ њњ л≥куванн€
ѕ≥дступн≥сть катаракти ≥ њњ л≥куванн€
ѕ≥дступн≥сть катаракти ≥ њњ л≥куванн€

ѕроблеми зору актуальн≥ в усьому св≥т≥. ≤, чим швидше розвиваЇтьс€ людська цив≥л≥зац≥€, тим б≥льш гостро стоњть ц€ проблема. јдже через органи зору людина отримуЇ 90% ≥нформац≥њ! ќдним з найб≥льш складних захворювань очей Ї катаракта. „ому вона з'€вл€Їтьс€ ≥ чи можна њњ вил≥кувати?

ўо таке катаракта?

 атаракта Ї найпоширен≥шим захворюванн€м очей у людей похилого в≥ку. ” переклад≥ з грецькоњ слово «катаракта» означаЇ Ђводопадї. “ака назва обумовлена ​​схож≥стю с≥роњ чи б≥лоњ пл≥вки, що спускаЇтьс€ м≥ж кришталиком ≥ радужкою, вниз. “аким чином, катаракта - це помутн≥нн€ кришталика, що виконуЇ роль б≥олог≥чноњ оптичноњ л≥нзи.

« в≥ком кришталик стаЇ б≥льш щ≥льним, в ньому в≥дбуваютьс€ зм≥ни, знижуЇтьс€ гострота зору. —аме тому дане захворюванн€ зору вважаЇтьс€ в≥ковим. јле в останн≥ роки катаракта зустр≥чаЇтьс€ в будь-€кому в≥ц≥.  р≥м того, буваЇ вроджена, травматична, ускладнена катаракта, викликана ≥ншими захворюванн€ми орган≥зму. јле найпоширен≥шою все ще залишаЇтьс€ в≥кова, що розвиваЇтьс€ у людей п≥сл€ 50 рок≥в. якщо не розпочати своЇчасному л≥куванню катаракти, то вона почне прогресувати ≥ людина повн≥стю втратить з≥р.

јле медицина не стоњть на м≥сц≥ ≥ сьогодн≥ ≥снуЇ безл≥ч методик, що допомагають швидко ≥ ефективно позбутис€ катаракти ≥ в≥дновити з≥р. якщо ще к≥лька рок≥в тому д≥агноз катаракта дл€ багатьох людей старше 60 рок≥в звучав €к вирок, то зараз при своЇчасному ви€вленн≥ хвороби њњ можна вил≥кувати.

ћ≥ф ≥ правда про катаракту

ѕ≥дступн≥сть катаракти пол€гаЇ в тому, що вона розвиваЇтьс€ поступово, ≥ людина не в≥дразу пом≥чаЇ њњ, тому не посп≥шаЇ до л≥кар€. јдже т≥льки досв≥дчений офтальмолог здатний ви€вити катаракту на ранн≥й стад≥њ ≥ в коротк≥ терм≥ни л≥кв≥дувати њњ. Ѕагато хворих не завжди турбуютьс€ з приводу катаракти, так €к наслухалис€ вс≥л€ких м≥ф≥в про њњ несерйозн≥ст.

“е, що катаракта не Ї серйозним захворюванн€м, це д≥йсно м≥ф. јдже через помутн≥нн€ кришталика в око потрапл€Ї лише невелика частина св≥ту, тому людина бачить розмито ≥ неч≥тко, особливо коли св≥тло занадто €скраве. —ерйозн≥сть пол€гаЇ в тому, що з в≥ком хвороба прогресуЇ. ¬ занедбаному стан≥ кришталик набухаЇ ≥ займаЇ весь прост≥р передньоњ камери ока, порушуючи в≥дт≥к внутр≥шньоочноњ р≥дини. „ерез це п≥двищуЇтьс€ внутр≥шньоочний тиск ≥ розвиваЇтьс€ глаукома. Ѕез проведенн€ л≥куванн€ з≥р втрачаЇтьс€ безповоротно.

ќсновн≥ причини розвитку катаракти

—еред фактор≥в, що впливають на розвиток катаракти, так≥:

  • генетична схильн≥сть,†
  • травма очей,†
  • р≥зн≥ очн≥ захворюванн€,†
  • ендокринн≥ розлади (д≥абет, ав≥там≥ноз, порушенн€ обм≥ну речовин),†
  • ультраф≥олетове, променеве ≥ —¬„ опром≥ненн€,†
  • тривалий прийом л≥карських препарат≥в,†
  • неспри€тлива еколог≥€,†
  • п≥двищений р≥вень рад≥ац≥њ,†
  • токсичне отруЇнн€,†
  • кур≥нн€.

Ћ≥куванн€ катаракти з допомогою... в≥део≥гор

Ќедавно вчен≥-офтальмологи зробили сенсац≥йне дл€ медицини в≥дкритт€: катаракта вил≥ковуЇтьс€ за допомогою в≥део≥гор. «наючи про складн≥сть л≥куванн€ цього очного захворюванн€, про те, що контактн≥ л≥нзи та операц≥њ не завжди дають оч≥куваний ефект, вчен≥ перебували у пошуку альтернативних метод≥в л≥куванн€.

Ќа думку групи офтальмолог≥в, в≥део≥гри спри€ють пол≥пшенню зору хворим з вродженою катарактою. ≈ксперимент був проведений за участю 6 хворих у в≥ц≥ в≥д 19 до 31 рок≥в з вродженою катарактою обох очей. ѕрот€гом м≥с€ц€ на прот€з≥ 40 годин вони сид≥ли за в≥део≥грами. –езультат проведеного подальшого огл€ду показав, що з≥р хворих став набагато кращим. ¬они почали бачити невелик≥ предмети, могли визначити напр€м руху точок, розп≥знавати обличч€ людей, що до випробуванн€ було дл€ них вкрай важко.

 ер≥вник проекту ƒафна ћаурер пов≥домл€Ї про можлив≥сть використанн€ даного методу дл€ л≥куванн€ амбл≥оп≥њ, так званого Ђледачого окаї, коли гострота зору одного ока починаЇ знижуватис€ без будь-€ких об'Їктивних причин.

Ђ÷≥ пол≥пшенн€ в стан≥ пац≥Їнт≥в говор€ть про те, що мозок дорослоњ людини залишаЇтьс€ досить пластичним ≥ при належному навчанн≥ може долати сенсорн≥ недол≥киї, — коментуЇ ƒ.ћарер. ѕриродно, займатис€ таким самол≥куванн€м у домашн≥х умовах не варто, курс ≥гротерап≥њ повинен проводитис€ п≥д нагл€дом офтальмолог≥в.†