9 психосоматичних причин хвороб
9 психосоматичних причин хвороб
9 психосоматичних причин хвороб

ѕро те, що стартом дл€ багатьох захворювань можуть стати психолог≥чн≥ причини, л≥кар≥ встановили давно. ѕсихосоматика граЇ не останню роль в робот≥ орган≥зму.

ўо ж запускаЇ хвороби ≥ €к це зм≥нити?

’вороба - прив≥д в≥дпочити

∆итт€ в сучасному св≥т≥ часто нагадуЇ гонки по перес≥чен≥й м≥сцевост≥: робота, с≥м'€, саморозвиток, турботи ≥ тривоги. ¬се це рано чи п≥зно виснажуЇ орган≥зм, позбавл€ючи його енерг≥њ. ≤ ось в €кийсь момент людина ламаЇ ногу або хапаЇ грип. ќрган≥зм сам вибираЇ, коли прийшов час зробити перерву ≥ набратис€ сил, просто н≥чого не робл€чи. ≤ способи дл€ цього вибираЇ найр≥зноман≥тн≥ш≥, аби в≥дпочити.

’вороба - необх≥дн≥сть турботи

Ћюбов ≥ турбота - потреба кожноњ нормальноњ людини, €кою би сильною ≥ усп≥шною вона не була. якщо не вистачаЇ уваги в≥д близьких, н≥жност≥ з боку партнера, т≥ло моментально Ђрозум≥Її це ≥ захворюЇ. ѕогодьтес€, кожному на час приЇмно знову в≥дчути себе дитиною, €ку оточують турботою, годують вкусн€шками, заспокоюють. ѕри цьому хвороба прогресуватиме до тих п≥р, поки посил не пом≥тить адресат ≥ хворий не отримаЇ бажаного.

’вороба - можлив≥сть в≥дсунути небажан≥ справи

„и бувало у вас в житт≥ таке, що напередодн≥ важливих, але неприЇмних справ, ви хвор≥ли? Ќаприклад, дружина хоче розлучитис€, але чолов≥к раптово захворюЇ ≥ розлученн€ доводитьс€ в≥дкласти.
ћехан≥зм взаЇмозв'€зку простий: хвороба виникаЇ €к прив≥д в≥дкласти вир≥шенн€ важливоњ ​​неприЇмноњ проблеми. јналог≥чно можна по€снити невдач≥ в кар'Їр≥ або особистому житт≥.

’вороба €к самопокаранн€

ѕсихологи стверджують, що почутт€ провини - негативне почутт€, здатне запустити хвороботворн≥ процеси в орган≥зм≥. ¬≥дчуваючи провину, людина п≥дсв≥домо програмуЇ себе на хворобу, тим самим караючи. ѕам'€тайте: в≥дчутт€ провини небезпечно дл€ вашого здоров'€!

’вороба - бажанн€ привернути увагу

ќсобливо часто так≥ ситуац≥њ спостер≥гаютьс€ з л≥тн≥ми людьми. „асто хвороба перетворюЇтьс€ в справжн≥й терор дл€ р≥дних.  р≥м того, ви ж пом≥чали, €ка тема найб≥льш попул€рна серед сус≥д≥в ≥ знайомих? ѕравильно, обговоренн€ бол€чок. ƒ≥йсно, багато людей нарешт≥ в≥дчувають себе центром ¬сесв≥ту, коли про них говор€ть, ≥ нехай нав≥ть темою обговоренн€ буде недуга.

’вороба - в≥дображенн€ страх≥в ≥ образ

Ќаше т≥ло наст≥льки чутливе до настроњв, що п≥дсв≥домо транслюЇ ставленн€ до житт€. “ак, коли людина все приймаЇ близько до серц€, переживаЇ через др≥бниц≥, оч≥куван≥ кард≥озахворюванн€, ≥ тогд≥ стаЇ необх≥дним л≥куванн€ серц€.  ам'€нець-ѕод≥льський ÷ентр с≥мейноњ медицини пропонуЇ послуги кард≥олога, ц≥ни ви можете д≥знатис€ на сайт≥. якщо ж людина звалила на себе важку ношу в≥дпов≥дальност≥ - болить спина. ѕри цьому, чим сильн≥ше ≥гноруютьс€ внутр≥шн≥ проблеми, тим б≥льше болить.

’вороба - стимул полюбити себе

Ћюдський орган≥зм не прощаЇ зневажливого ставленн€ до себе. “ому в €кийсь момент хворобою змушуЇ нас згадати про здорове харчуванн€, прогул€нки, масаж≥, зар€дку.

’вороба - прив≥д переосмислити житт€

 оли раптово обрушуЇтьс€ серйозна хвороба, в наш≥й голов≥ н≥би спрацьовуЇ клацанн€ ≥ з'€вл€ютьс€ думки: чи в правильному напр€мку € рухаюс€, чи правильно ставлюс€ до людей, що дл€ мене найважлив≥ше. ¬ключаЇтьс€ свого роду генеральне прибиранн€ внутр≥шнього св≥ту.

’вороба - можлив≥сть зд≥йснити останнЇ бажанн€

” де€ких людей прот€гом житт€ виникають непереборн≥ бажанн€, €к≥ з €кихось причин неможливо зд≥йснити. ј в стан≥ Ђпри смерт≥ї приходить розум≥нн€, що втрачати вже н≥чого, треба швидко надолужити зга€не: в≥дправитись в божев≥льну подорож, зв≥льнитис€ з ненависноњ роботи.

9.04.2021