як зрозум≥ти, що орган≥зму не вистачаЇ б≥лка?
як зрозум≥ти, що орган≥зму не вистачаЇ б≥лка?
як зрозум≥ти, що орган≥зму не вистачаЇ б≥лка?

якщо жири ≥ вуглеводи наш орган≥зм генеруЇ ≥ накопичуЇ сам, то б≥лком ми повинн≥ його забезпечувати. ѕро деф≥цит протењну п≥дкажуть наступн≥ стани.

ѕригн≥чений настр≥й

¬с≥м в≥домий гормон щаст€, серотон≥н, виробл€Їтьс€ в нашому орган≥зм≥ за допомогою б≥лка. Ќедол≥к серотон≥ну небезпечний негативними насл≥дками: поганий настр≥й, драт≥влив≥сть, зриви на близьких ≥ колег без особливих причин.  р≥м того, ц≥ симптоми часто супроводжуютьс€ хрон≥чною втомою ≥ безсонн€м.

“ьм€н≥сть шк≥рних покрив≥в

ƒеф≥цит протењну загрожуЇ недостатн≥м виробленн€м колагену, €кий також в≥дноситьс€ до б≥лк≥в. як результат - зниженн€ тонусу шк≥ри, сух≥сть, бл≥д≥сть, по€ва др≥бних зморшок.

”пов≥льнена регенерац≥€ кл≥тин ≥ тканин

Ѕ≥лок - основний буд≥вельний матер≥ал дл€ орган≥зму. ѕри його нестач≥ на регенерац≥ю пошкоджених тканин ≥ кл≥тин потр≥бно набагато б≥льше часу. якщо др≥бн≥ подр€пини ≥ роздратуванн€ на шк≥р≥ довго не го€тьс€, необх≥дно перев≥рити р≥вень б≥лка в орган≥зм≥.

Ќабр€ки

ѕри нестач≥ протењну часто можна спостер≥гати м≥шки п≥д очима вранц≥, а вечорами складно зн€ти взутт€ ≥ каблучки. ÷е по€снюЇтьс€ тим, що б≥лки беруть участь в регул€ц≥њ водно-сольового обм≥ну, а без них ц≥ процеси порушуютьс€, що ≥ викликаЇ набр€ки.

¬иснажен≥ волосс€ ≥ н≥гт≥

¬олосс€ ≥ н≥гт≥ складаютьс€ з б≥лка кератину. ѕри його деф≥цит≥ локони тьм€н≥ють ≥ слабшають, а н≥гт≥ шаруютьс€.

«агальне нездужанн€

ѕротењни необх≥дн≥ дл€ росту ≥ п≥дтримки в норм≥ м'€зовоњ тканини. ѕри нестач≥ б≥лк≥в обс€г мускулатури скорочуЇтьс€, стаЇ важко виконувати нав≥ть звичайн≥ повс€кденн≥ д≥њ. ћ'€зи можуть бол≥ти нав≥ть при коротк≥й прогул€нц≥ або п≥дйом≥ по сходах, в≥дчуваЇтьс€ пост≥йна розбит≥сть, вже п≥сл€ н≥чного сну.

12.03.2021