оли необх≥дне л≥куванн€ пародонтиту?
 оли необх≥дне л≥куванн€ пародонтиту?
 оли необх≥дне л≥куванн€ пародонтиту?

ѕародонтит маЇ на уваз≥ запаленн€ пародонту - тканини, що оточуЇ кор≥нь зуба. “акож в патолог≥чний процес може бути залучена к≥сткова тканина альвеоли ≥ €сна.

—кладн≥сть л≥куванн€ пародонтиту залежить в≥д стад≥њ захворюванн€. Ќа початков≥й стад≥њ з'€вл€Їтьс€ лише легка раним≥сть ≥ кровоточив≥сть €сен, а на п≥зн≥х - випад≥нн€ зуб≥в.

ѕричини пародонтиту

«агальною причиною пародонтиту Ї порушенн€ нормального живленн€ тканин пародонта (кровопостачанн€ ≥ обм≥ну речовин). Ќайб≥льш суттЇвою внутр≥шньою причиною Ї склероз судин, що живл€ть пародонт. —еред ≥нших причин - нейросудинн≥ зм≥ни, тобто порушенн€ нервовоњ регул€ц≥њ. «годом це веде до атроф≥њ складових елемент≥в. “акож провокують захворюванн€ ослаблений ≥мун≥тет, г≥пов≥там≥ноз ≥ ендокринна патолог≥€.

«начущими зовн≥шн≥ми причинами пародонтиту Ї м≥кроорган≥зми, €к≥ живуть в порожнин≥ рота ≥ розвиток зубного каменю.

Ћ≥куванн€ пародонтиту

” норм≥ тканина €сен повинна щ≥льно прил€гати до шийки зуба. ѕри пародонтит≥ в≥дбуваЇтьс€ руйнуванн€ п≥дтримуючоњ к≥стковоњ тканини ≥ €сна, через що кишен≥ €сна розширюютьс€ ≥ стають м≥сцем збору бактер≥й. ѕоступово ц≥ кишен≥ розширюютьс€ ≥ поглиблюютьс€, що спри€Ї ще б≥льшому руйнуванню тканини к≥стки ≥ €сна.

“аким чином, метою л≥куванн€ пародонтиту Ї ретельне очищенн€ €сенних кишень в≥д бактер≥й ≥ попередженн€ подальшого руйнуванн€.

” б≥льшост≥ випадк≥в пародонтит прекрасно п≥ддаЇтьс€ не≥нвазивному л≥куванню за допомогою дотриманн€ г≥г≥Їни порожнини рота.

 юретаж - процедура, що передбачаЇ видаленн€ зубного каменю з бактер≥€ми з поверхн≥ зуба ≥ п≥д €снами. ѕроцедура проводитьс€ за допомогою ≥нструмент≥в або ультразвуку.

“акож л≥кар може призначити прийом антиб≥отик≥в або ≥нших препарат≥в, що пригн≥чують р≥ст бактер≥й.

” б≥льш важких випадках пародонтиту, коли глибина €сенноњ кишен≥ б≥льше 5 мм, потр≥бне х≥рург≥чне втручанн€.

ѕроф≥лактика пародонтиту

Ќайб≥льш ефективним способом проф≥лактики пародонтиту Ї дотриманн€ г≥г≥Їни порожнини рота. ћаЇтьс€ на уваз≥ чистка зуб≥в два рази на день ≥ хоча б раз внадень користуватис€ зубною ниткою. ¬загал≥ корисно користуватис€ зубною ниткою п≥сл€ кожного прийому њж≥.

19.02.2021