Ѕ≥ополе Ч тонкий зв'€зок з навколишн≥м св≥том
Ѕ≥ополе Ч тонкий зв'€зок з навколишн≥м св≥том
Ѕ≥ополе Ч тонкий зв'€зок з навколишн≥м св≥том

 ожному з нас хоча б раз у житт≥ доводилос€ замислюватис€ над питанн€ми, пов'€заними з таЇмничим ≥ надприродним, з ≥снуванн€м €когось б≥опол€ навколо нашого т≥ла. ƒл€ кожного знаходилис€ своњ в≥дпов≥д≥, €к≥ можуть зм≥нюватис€ прот€гом житт€. ≤, €к не крути, вс≥ ц≥ роздуми спр€мован≥ на вдосконаленн€ ф≥зичного т≥ла ≥ зм≥цненн€ сили духу.

¬ останн≥ роки у вчених колах точитьс€ багато суперечок про те, що ж €вл€Ї собою б≥ополе. Ќайостанн≥ш≥ досл≥дженн€ науки дають право говорити про те, що насправд≥ навколо людини ≥снуЇ €кесь поле, над≥лене ун≥кальними властивост€ми. “очного визначенн€ цього пон€тт€, також €к ≥ аура, ≥ енерго-≥нформац≥йна структура орган≥зму, що, по сут≥, одне ≥ те ж, у словниках не знайти. —пробуЇмо роз≥братис€, що ж €вл€Ї собою б≥ополе людини.

ўо таке б≥ополе?

Ѕ≥льш≥сть вчених ≥ екстрасенс≥в сход€тьс€ на тому, що б≥ополе (або аура) Ч це комплекс магн≥тного, електричного, грав≥тац≥йного, €дерного та ≥нших природних пол≥в, €к≥ оточують вс≥ жив≥ ≥стоти. як показують спостереженн€, кожна людина, тварина й нав≥ть рослини в≥д народженн€ пом≥щен≥ в особливий енергетичний кокон, сплетений з акустичних, електромагн≥тних, теплових та ≥нших волокон. —аме завд€ки цим випром≥нюванн€м вс≥ жив≥ об'Їкти можуть стати частиною величезного ¬сесв≥ту, причому частиною ун≥кальною.

Ѕ≥ополе несе ≥нформац≥ю про кожний орган людини, про вс≥ на€вн≥ хвороби. ¬оно €вл€Ї собою невидиму енергетичну оболонку, €ка одночасно пов'€зуЇ нас з навколишн≥м середовищем ≥ в≥докремлюЇ в≥д нењ.

≤снуванн€ такого своЇр≥дного невидимого захисту €к бо≥поле, аура, п≥дтверджено науково, тому що його можна заф≥ксувати спец≥альними приладами, €к будь-€ке ≥нше електромагн≥тне поле.

«н≥мки б≥опол€ людини показали, що воно маЇ €йцевидну форму ≥ поширюЇтьс€ на 2Ц5 м в р≥зн≥ сторони в≥д т≥ла. јле €кщо орган≥зм хворий, то б≥ополе набагато менше, воно може мати нав≥ть р≥зн≥ д≥рки ≥ нер≥вност≥, чим порушуЇтьс€ ц≥л≥сн≥сть енергетичного кокона. —ьогодн≥ часто стан б≥опол€ л≥кар≥ використовують €к показник здоров'€, молодост≥, енергетичного захисту.

ѕоходженн€ б≥опол€ з точки зору ф≥зики

Ќа думку вчених, джерела б≥опол≥в Ч кл≥тинн≥ мембрани живоњ матер≥њ.  оливанн€ ж атом≥в, з €ких будуютьс€ кл≥тини, створюють пол€рн≥сть ≥ потужн≥сть енергетичного оточенн€. ¬и€вл€Їтьс€, саме характер кл≥тинних мембран впливаЇ на взаЇморозум≥нн€ м≥ж двома людьми, спалах пристраст≥ або, навпаки, конфл≥кту.

≈кспериментальним шл€хом кожен бажаючий може встановити самост≥йно характер свого б≥опол€. ƒл€ цього потр≥бно скористатис€ б≥олокац≥й ним ма€тником, роль €кого може виконати будь-€кий симетричний важкий предмет, п≥дв≥шений до довгоњ нитки. ѕ≥днес≥ть ма€тник в спок≥йному стан≥ до прост€гнутоњ долон≥, ≥ в≥н почне коливанн€, п≥дкор€ючись пол€рност≥ вашого магн≥тного пол€. ÷е можуть бути поздовжн≥ або поперечн≥ коливанн€, а також кругов≥ ≥ комб≥нован≥.

” ход≥ спостережень встановлено, що люди з поздовжн≥м коливанн€м в≥др≥зн€ютьс€ в≥дм≥нними адаптац≥йними зд≥бност€ми, вони комун≥кабельн≥, добр≥, але не достатньо активн≥, тобто ледач≥. “ак≥ люди складають велику частину будь-€кого сусп≥льства.

Ќайактивн≥ш≥ люди з поперечним б≥ополем. ѓх в≥др≥зн€Ї напорист≥сть ≥ прагненн€ до ризику. ÷е з њх числа виход€ть пол≥тики, талановит≥ б≥знесмени. јле њх особисте житт€ сповнене конфл≥кт≥в ≥ непорозум≥нь, вони не шукають компром≥с≥в, а л≥зуть напролом.

Ќайменше число людей з комб≥нованим коливанн€м. ÷≥ люди волод≥ють артистичн≥стю, €скрав≥стю, але вони мають неустален≥ життЇв≥ позиц≥њ. „асто вони впадають у крайнощ≥, не здатн≥ визначитис€, чого конкретно хочуть в≥д житт€. Ќайчаст≥ше так≥ люди зустр≥чаютьс€ в богемному св≥т≥, в шоу-б≥знес≥ ≥... в сексуальних меншинах.

Ћюди з круговим коливанн€м найб≥льш комфортн≥ у сп≥лкуванн≥ та сп≥льн≥й д≥€льност≥.

—умна правда пол€гаЇ в тому, що р≥зн≥ б≥опол€ погано уживаютьс€ один з одним на б≥олог≥чному р≥вн≥. Ћюди з поперечним ≥ поздовжн≥м коливанн€м ц≥кав≥ один одному, але ужитис€ довго разом вони не зможуть. ≤ комб≥нован≥ здатн≥ дружити т≥льки один з одним, з такими ж диваками, €кими сам≥ Ї. ¬ин€тком Ї ​​люди з круговим коливанн€м. ¬они част≥ше за ≥нших знаход€ть справжню любов.

јле €к же жити в св≥т≥, де у вс≥х р≥зн≥ б≥опол€? як знайти сп≥льну мову з начальством, €кщо його б≥ополе абсолютно протилежне вашому? якщо б≥ополе близькоњ людини маЇ ≥ншу природу? ” цьому випадку достатньо ≥нод≥ Ђв≥дпочиватиї один в≥д одного, тобто сп≥лкуватис€ на в≥дстан≥ не ближче 4Ц10 м.

¬ажливо пам'€тати, що дбаючи про своЇ здоров'€, ви не т≥льки збережете в хорош≥й форм≥ своЇ т≥ло, а й допоможете залишатис€ в ц≥л≥сност≥ своЇму б≥ополю, а це визначить ваш взаЇмозв'€зок з навколишн≥м середовищем. 

17.04.2013