–≥вень тестостерону визначаЇ €к≥сть житт€ чолов≥ка ≥ ж≥нки
–≥вень тестостерону визначаЇ €к≥сть житт€ чолов≥ка ≥ ж≥нки
–≥вень тестостерону визначаЇ €к≥сть житт€ чолов≥ка ≥ ж≥нки

” житт≥ кожноњ людини величезна роль в≥дводитьс€ в≥дносинам з протилежною статтю, де важливе м≥сце займають ≥нтимн≥ в≥дносини, що визначають ф≥зичне ≥ моральне здоров'€. јле чому раптом зовн≥ щаслива с≥м'€ насправд≥ може в≥дчувати кризу сексуального житт€? ўо змушуЇ чолов≥ка в≥дмовл€тис€ в≥д сексу?

ѕсихологи ≥ сексологи з≥йшлис€ на думц≥, що дл€ створенн€ гармон≥њ ≥ любов≥, стаючи м≥цним союзом, чолов≥к ≥ ж≥нка повинн≥ будувати своњ сексуальн≥ в≥дносини з кожного акта, под≥бно до того, €к храм будуЇтьс€ з кожноњ окремоњ цеглинки.

Ќа жаль, нездоровий темп житт€ накладаЇ св≥й негативний в≥дбиток на про€в сексуальност≥, ≥ дл€ багатьох пар це зак≥нчуЇтьс€ розлученн€м. Ќамагаючись з'€сувати, €к≥ причини в≥дмови чолов≥к≥в в≥д сексу, американський журнал Men 's Health назвав головну з них - банальний стрес.

ћ≥льйони чолов≥к≥в €к м≥н≥мум раз на м≥с€ць в≥дчувають себе наст≥льки втомленими, що просто нездатн≥ знайти сили дл€ задоволенн€ своњх ж≥нок. ћожливо, чолов≥ки просто нездатн≥ справл€тис€ з≥ стресом? ўо робить середньостатистичний чолов≥к, в≥дчуваючи душевний дискомфорт? «ам≥сть того, щоб звернутис€ за допомогою до психолог≥в чи ≥нших профес≥онал≥в, третина опитаних чолов≥к≥в вважаЇ за краще просто напитис€, забувши в алкогольному хмел≥ про своњ переживанн€ та проблеми.

” пор≥вн€нн≥ з ж≥нками, чолов≥ки в два рази част≥ше згадують у стресов≥й ситуац≥њ про на€вн≥сть важких наркотик≥в, а кожен дес€тий знаходить розраду у позашлюбних статевих зв'€зках.

ƒосл≥дники встановили чотири основн≥ причини, винн≥ в стресах у чолов≥к≥в. Ќа першому м≥сц≥ опин€ютьс€ неприЇмност≥ на робот≥ (48%), дал≥ йдуть проблеми з особистими ф≥нансами (44%), пот≥м даЇ про себе знати почутт€ загнаност≥ (27%) ≥, нарешт≥, складн≥ взаЇмини (25%).

Ѕагато ж≥нок переконан≥ в тому, що вже сам статус чолов≥ка зобов'€зуЇ його бути суперменом ≥ справл€тис€ з ус≥м, що навалюЇ на нього житт€. јле б≥льш≥сть чолов≥к≥в не в силах здолати ц≥лий комплекс завдань одночасно. ѕоступово над чолов≥ком нависаЇ почутт€ незадоволенн€ собою, що неминуче виливаЇтьс€ в стрес.

”чен≥ п≥дтвердили, що в стан≥ стресу в чолов≥чому орган≥зм≥ знижуЇтьс€ р≥вень найголовн≥шого гормону Ч тестостерону. јдже це головний чолов≥чий гормон впливаЇ майже на вс≥ процеси, що в≥дбуваютьс€ в т≥л≥ представник≥в сильноњ половини людства. “естостерон бере участь у п≥дтримц≥ м'€зовоњ ≥ к≥стковоњ маси, рац≥ональному розпод≥лу жировоњ тканини по т≥лу. Ќормальний р≥вень тестостерону п≥двищуЇ впевнен≥сть у соб≥, здорову чолов≥чу агресивн≥сть ≥ драйв.

Ќедол≥к тестостерона призводить до порушенн€ р≥зних функц≥й, у тому числ≥ ≥ до зниженн€ сексуального пот€гу ≥ до розвитку цукрового д≥абету. ѕри цьому тестостерон впливаЇ на сексуальну активн≥сть набагато б≥льше, н≥ж ф≥зична п≥дготовка. ≤, незважаючи на те, що б≥льш≥сть чолов≥к≥в вважають себе Ђгуру сексуї, багато хто з них в≥дв≥дуюЇ тренажерний зал дл€ п≥дтримки форми, але л≥кар≥ стверджують, що чолов≥ча приваблив≥сть багато в чому залежить в≥д вм≥сту тестостерону в кров≥.

јмериканськ≥ вчен≥ ви€вили, що в останн≥ два дес€тил≥тт€ в кров≥ американц≥в р≥вень тестостерону знижуЇтьс€ стр≥мкими темпами. ƒл€ пор≥вн€нн€ вз€ли результати анал≥з≥в 1988 року, €к≥ показували р≥вень 503 нанограма на децил≥тр, в 2003 роц≥ цей показник знизивс€ до 423 нг / дл. ќрган≥затори досл≥дженн€ припускають, що на вм≥ст гормону впливають в≥ков≥ зм≥ни. ƒл€ пор≥вн€нн€ вчен≥ вз€ли зразки кров≥ чолов≥к≥в 1987Ц1989, 1995 Ц 1997 та 2003 Ц 2004 роках. ¬ результат≥ було встановлено, що в норм≥ тестостерон п≥двищуЇтьс€ до 25 Ц 30 рок≥в, а пот≥м починаЇ пов≥льно знижуватис€. јле за новими даними середн≥й р≥вень тестостерону в кров≥ нижче, н≥ж був 20 рок≥в тому.

ƒ≥йсно, з роками р≥вень статевого гормону починаЇ знижуватис€, чолов≥кам в≥д 40 рок≥в сл≥д щороку перев≥р€ти р≥вень гормону тестостерону. ЅуваЇ, що вистачаЇ незначного поповненн€ тестостерону, щоб чолов≥ч≥ справи п≥шли пом≥тно вгору.

—учасна медицина пропонуЇ зручн≥ ≥ прост≥ способи визначенн€ р≥вн€ тестостерону, а також його в≥дновленн€. ÷е може бути ультразвуковий доплер, а також вс≥л€к≥ анал≥зи, здатн≥ встановити причини неполадок чолов≥чого здоров'€.

 ожен чолов≥к, €кий прагне до гармон≥йних в≥дносин, готовий дарувати щаст€ своњй половинц≥, не стане шукати вих≥д ≥з своњх проблем в чарц≥ або наркотиках, безладних сексуальних зв'€зках. ¬певнений у соб≥ ≥ самодостатн≥й чолов≥к завжди знаходить розумний ≥ цив≥л≥зований шл€х до усп≥ху ≥ здоров'€. 


15.04.2013