–ад≥ац≥€: без пан≥ки!
–ад≥ац≥€: без пан≥ки!

¬се живе на «емл≥ безперервно п≥ддаЇтьс€ впливу рад≥ац≥њ. Ќаск≥льки шк≥длив≥ п≥двищен≥ дози рад≥оактивного випром≥нюванн€, €к вони впливають на наш орган≥зм? ¬≥дпов≥д≥ на ц≥ питанн€ можуть здатис€ досить однозначними, що п≥дкреслюють шкоду цього €вища.

„аст≥ше за все ви можете нав≥ть не припускати того, що знаходитесь поруч ≥з предметом ≥нтенсивноњ рад≥оактивност≥.  ожен житель планети одержуЇ т≥ чи ≥нш≥ дози рад≥ац≥њ €к в≥д природних њњ джерел (космос, рад≥оактивн≥ родовища), так ≥ в≥д штучних. Ќам вже в≥домо, що при тривалому опром≥ненн≥ або п≥двищених дозах рад≥ац≥€ здатна руйнувати кл≥тини, руйнувати тканини орган≥в, стати причиною зло€к≥сних утворень ≥ нав≥ть смерт≥ орган≥зму.

ƒжерела рад≥ац≥њ

–озр≥зн€ють два способи рад≥оактивного опром≥ненн€. «овн≥шн≥й спос≥б Ч коли рад≥оактивн≥ речовини опром≥нюють орган≥зм зовн≥. ¬нутр≥шнЇ опром≥ненн€ Ч рад≥онукл≥ди потрапл€ють всередину разом з пов≥тр€м, њжею, водою.

¬с≥ джерела рад≥оактивного опром≥ненн€ под≥л€ютьс€ на дв≥ велик≥ групи: природн≥ ≥ штучн≥. ¬чен≥ впевнен≥, що саме створен≥ людиною джерела вид≥л€ють велику частину опром≥ненн€, що впливаЇ на жив≥ орган≥зми. ј ось ≥нтенсивн≥сть впливу косм≥чного опром≥ненн€ залежить в≥д висоти над р≥внем мор€ ≥ широти. ÷е говорить про те, що люди, €к≥ проживають у г≥рськ≥й м≥сцевост≥ ≥ часто користуютьс€ пов≥тр€ним транспортом, п≥ддаютьс€ додатковому ризику опром≥ненн€. ¬ипром≥нюванн€ в≥дтворюЇ ≥ земна кора, але, €к правило, це буваЇ небезпечно лише у район≥ з родовищами.

Ќезважаючи на в≥дносну безпеку природних джерел, варто пам'€тати, що вони можуть потрапити до людини разом з будматер≥алами або фосфорними добривами, €к≥ проникнуть в продукти харчуванн€.

¬≥домо, що рад≥оактивне опром≥ненн€ застосовують в медичних ц≥л€х, наприклад, при рентген≥вському обстеженн≥, при д≥агностиц≥ або л≥куванн≥ де€ких захворювань. ѕроменеву терап≥ю застосовують дл€ впливу на б≥олог≥чн≥ тканини з метою блокуванн€ њх здатност≥ д≥литис€ ≥ розмножуватис€.

јле в≥дкритт€ такого €вища €к рад≥ац≥€ призвело до створенн€ людством €дерноњ зброњ, атомних електростанц≥й, в≥д взаЇмод≥њ ≥ пов'€заних з ними катастроф вже не раз постраждало дуже багато людей ≥ навколишнЇ середовище. Ќезважаючи на згубну д≥ю безконтрольного рад≥оактивного опром≥ненн€, заради комерц≥йних вигод сильн≥ св≥ту цього не збираютьс€ в≥дмовл€тис€ в≥д цього небезпечного подарунка природи. ј це означаЇ, що нам треба вчитис€ пристосовуватис€ ≥ виживати в складних умовах, знати правила захисту на випадок реальноњ загрози рад≥оактивного зараженн€.

Ќаск≥льки небезпечна рад≥ац≥€

јле €кщо враховувати, що рад≥ац≥€ Ч природне €вище на планет≥, то говорити про њњ небезпеку дл€ людини некоректно. ѕрирода наст≥льки розумна, що добре продумала, €к людин≥ виживати нав≥ть тод≥, коли рад≥оактивний фон у багато раз≥в перевищуЇ середнЇ значенн€. “ому небезпечною Ї не просто рад≥ац≥€, а лише потужна доза опром≥ненн€.

“канини орган≥в нашого орган≥зму здатн≥ до регенерац≥њ нав≥ть при великих рад≥оактивних навантаженн€х. ƒ≥йсн≥ ж негативн≥ насл≥дки дл€ здоров'€ доведен≥ лише в таких критичних дозах €к 500Ц1000 м3в. ѕри цьому про€ви опром≥ненн€ можуть дати про себе знати не в≥дразу (це можуть бути порушенн€ роботи орган≥в кровотворенн€, променев≥ ураженн€, ослабленн€ ≥мун≥тету), а можуть про€витис€ через певний час у вигл€д≥ п≥двищеноњ ймов≥рност≥ онколог≥чних захворювань.

¬ивченню шкоди рад≥ац≥њ було присв€чено чимало наукових досл≥дженн≥ вчених р≥зних крањн. Ќайб≥льш доказовими Ї досл≥дженн€ €понських вчених, в €ких простежуЇтьс€ вплив малих доз прот€гом дек≥лькох дес€тил≥ть. ѓх дан≥ показують, що нав≥ть п≥сл€ €дерного бомбардуванн€ не було заф≥ксовано почаст≥шанн€ захворювань на рак у ос≥б, що зазнали сильного опром≥ненн€ дозами не менше 500 м3в.

¬ останн≥ роки де€к≥ вчен≥-медики стали висловлюватис€ нав≥ть на користь невеликих доз рад≥ац≥њ, посилаючись на активац≥ю п≥д њх впливом ≥мунноњ системи. јле поки ще немаЇ вичерпних доказ≥в безпеки малих доз, сан≥тарн≥ норми визначають максимально припустиму дозу в≥д штучних джерел рад≥ац≥њ Ч 1 м3в.  онсервативна г≥потеза про шкоду рад≥ац≥њ нав≥ть у малих дозах фактично виключаЇ можливу позитивну сторону цього €вища.

Ќаостанок зазначимо, що ймов≥рн≥сть отриманн€ потужноњ дози рад≥ац≥њ середньостатистичними жител€ми планети дуже мала, нав≥ть при врахуванн≥ того, що вони живуть в зон≥, де розташоване велике п≥дприЇмство €дерноњ галуз≥. «а даними статистик≥в, значенн€ такоњ ймов≥рност≥ в сотн≥, а може ≥ в тис€ч≥ раз≥в нижче, н≥ж дл€ курц€ захвор≥ти на рак в≥д н≥котину.

¬ищесказане не означаЇ, що до рад≥ац≥њ можна ставитис€ легковажно ≥ не враховувати фактор≥в ризику. ¬еличезн≥ дози рад≥ац≥њ реально можуть завдати непоправноњ шкоди здоров'ю. јле в≥дпов≥дальн≥ фах≥вц≥, що працюють в дан≥й сфер≥, ч≥тко розум≥ють, де проходить межа м≥ж надуманою небезпекою ≥ реальною загрозою.

11.04.2013