’ай буде св≥тло!
’ай буде св≥тло!

„асто ми не замислюЇмос€, €к сильно впливаЇ св≥тло на наш псих≥чний ≥ ф≥зичний стан. јдже завд€ки св≥тлу ми маЇмо наш внутр≥шн≥й годинник, €кий п≥дказуЇ, коли л€гти спати, а коли прокинутис€.  р≥м того, св≥тло Ї найважлив≥шим джерелом в≥там≥ну D, без €кого наш скелет не був би таким м≥цним. як же в≥дбуваЇтьс€ л≥куванн€ св≥тлом?

ѕон€тт€ св≥тлол≥куванн€

„асто св≥тлол≥куванн€м ще називають фототерап≥Їю, а визначаЇтьс€ воно €к використанн€ випром≥нюванн€ св≥тла з л≥кувальними або проф≥лактичними ц≥л€ми. ѕри цьому п≥д св≥тлом тут маЇтьс€ на уваз≥ €к ультраф≥олетове, так ≥ ≥нфрачервоне св≥тло у видимому д≥апазон≥. —в≥тлол≥куванн€ в≥днос€ть до ф≥з≥отерапевтичних метод≥в, а св≥тлове випром≥нюванн€ маЇ самий р≥зноман≥тний л≥кувальний вплив, залежно в≥д багатьох фактор≥в: довжина хвиль, ≥нтенсивн≥сть випром≥нюванн€, кол≥рн≥ характеристики св≥тла, енерг≥€ поглинн€ квант≥в ≥ т.п.

як в≥домо, св≥тло — це ф≥зичне €вище, що характеризуЇтьс€ електромагн≥тними коливанн€ми квант≥в, часток ≥ хвиль, ≥ тим сильн≥ше енерг≥€ квант≥в, чим коротше довжина хвиль, ≥ навпаки. ћедициною використовуЇтьс€ св≥тлове випром≥нюванн€ з довжиною хвил≥ не б≥льше 2,5 м¬т/см², що абсолютно безпечно дл€ людини.

« ≥стор≥њ св≥тлол≥куванн€

” 1928 роц≥ л≥кар€м вдалос€ без антиб≥отик≥в, €ких тод≥ просто не було ще, вр€тувати ж≥нку, що вмирала в≥д п≥сл€пологового сепсису. “од≥ це здавалос€ дивом, але все було ц≥лком реально. ∆≥нц≥ просто ввели 100–120 мл власноњ кров≥, попередньо опром≥неноњ широким спектром ультраф≥олету. ƒл€ ж≥нки все зак≥нчилос€ благополучно, ≥ через к≥лька рок≥в вона народила ще двох д≥тей.

—хожий випадок ставс€ ≥ в 1933 роц≥, коли п≥сл€ перенесеного аборту в орган≥зм≥ ж≥нки стр≥мко стали розмножуватис€ бактер≥њ, що руйнували еритроцити. ≤ знову њњ вр€тувала власна опром≥нена кров, €ку њй вводили прот€гом двох дн≥в. јнал≥зи на четвертий день показали, що кров не м≥стить бактер≥й.

„ерез дек≥лька рок≥в л≥кар √. √алич використовував у своњй практиц≥ метод введенн€ опром≥неноњ кров≥ внутр≥шньом'€зово звичайним шприцом. ≤ практично кожен раз це давало позитивн≥ результати в л≥куванн≥. ј в 1949 роц≥ √. ќльн≥ п≥дсумував свою д≥€льн≥сть останн≥х 15 рок≥в, коли в≥н зробив близько 60 тис€ч переливань ≥ майже кожне з них було в≥дзначено ≥стотним пол≥пшенн€м стану хворого.

” перш≥й половин≥ минулого стол≥тт€ медицина переконалас€, що опром≥ненн€ кров≥ було здатне на чудеса. ѓй п≥ддававс€ найширший спектр захворювань: сепсис, туберкульоз, пневмон≥€, астма ≥ нав≥ть сиф≥л≥с. Ѕули випадки, що опром≥нена кров вил≥ковувала нав≥ть захворюванн€, €к≥ н≥€к не були пов'€зан≥ з бактер≥€ми.

ѕроте, з по€вою в 40-х роках антиб≥отик≥в, л≥кар≥ призабули цей перев≥рений ≥ безпечний метод л≥куванн€, ≥ лише в останн≥ к≥лька дес€тил≥ть знову св≥тлол≥куванн€ в≥дродилос€ ≥ стало застосовуватис€ в широк≥й практиц≥.

Ќезважаючи на вторинне визнанн€ опром≥ненн€ кров≥, так ≥ не була отримана в≥дпов≥дь на питанн€: €ким чином опром≥нена ультраф≥олетом кров вбиваЇ м≥кроби? ќсобливо ц≥кавий факт, що опром≥нюЇтьс€ не вс€ кров, а т≥льки невелика њњ частина!

ќпром≥нена кров Ч в≥дм≥нний стимул€тор дл€ роботи ≥мунноњ системи

¬ластивост≥ людського орган≥зму так≥, що кожен день в ньому утворюютьс€ тис€ч≥ уражених в≥русами кл≥тин. јле на сторож≥ завжди сто€ть кл≥тки-захисники ≥мунноњ системи, €к≥ вчасно розп≥знають ≥ знищують патолог≥чн≥.

ўе одна важлива особлив≥сть ≥мун≥тету Ч в≥н вм≥Ї в≥др≥зн€ти своњ б≥лки в≥д чужих. ¬с≥ б≥лков≥ кл≥тини мають своЇр≥дн≥ м≥тки, за €кими њх ≥ можна в≥др≥знити в≥д чужих. ”льтраф≥олет пошкоджуЇ б≥лков≥ м≥тки ≥ ≥мунна система, вир≥шуючи, що з'€вилис€ чужор≥дн≥ кл≥тини, починаЇ активно д≥€ти. ” цьому випадку зб≥льшуЇтьс€ швидк≥сть фагоцитозу у л≥мфоцит≥в, посилюЇтьс€ активн≥сть фермент≥в ≥ секрец≥€ гормон≥в, швидше розсмоктуютьс€ тромби, пол≥пшуЇтьс€ циркул€ц≥€ кров≥ ≥ взагал≥ ≥нтенсивн≥сть вс≥х б≥оенергетичних процес≥в. ѕ≥д впливом опром≥неноњ кров≥ в орган≥зм потрапл€Ї б≥льше молекул кисню, нормал≥зуЇтьс€ холестерин, пол≥пшуЇтьс€ в≥дновленн€ ƒЌ . «агалом, настаЇ €кась позитивна лихоманка в ≥мунн≥й систем≥, результатом €коњ ви€вл€Їтьс€ терапевтичний ефект.