ѕомилки, що порушують метабол≥зм
ѕомилки, що порушують метабол≥зм
ѕомилки, що порушують метабол≥зм

якщо ви поставили соб≥ за мету позбутис€ в≥д зайвоњ ваги, вам необх≥дно позбутис€ в≥д звичок, €к≥ порушують метабол≥зм.

ћожливо, з метою схуднути, ви в≥дмовилис€ в≥д сн≥данк≥в? ≤ це помилка, так €к пропуск сн≥данк≥в, а також регул€рн≥ недосипанн€, це фактори, що упов≥льнюють метабол≥зм. јле нав≥ть €кщо ви будете справно сн≥дати ≥ л€гати спати своЇчасно, ≥снуЇ багато ≥нших звичок, €к≥ негативно д≥ють на обм≥н речовин.

якщо ваша вага вперто не знижуЇтьс€, можливо всьому виною €кась ≥з цих звичок?

Ќерегул€рне харчуванн€

ѕрирода запрограмувала наш орган≥зм так, що в≥н звик отримувати њжу в один ≥ той же час. ¬≥н знаЇ, що отримаЇ њжу (паливо) ≥ запускаЇ спалюванн€ енерг≥њ, так €к чекаЇ п≥дзаправки. јле при в≥дсутност≥ регул€рного граф≥ка харчуванн€ т≥ло починаЇ збер≥гати енерг≥ю, а не спалювати њњ, про вс€к випадок - раптом б≥льше не дадуть палива. ’арчуватис€ необх≥дно кожн≥ 3-4 години, щоб п≥дтримувати стаб≥льний обм≥н речовин.

¬ода - Їдиний ваш нап≥й

ƒостатн≥й р≥вень зволоженн€ п≥дтримуЇ кл≥тинний обм≥н на належному р≥вн≥, включаючи метабол≥зм. якщо вологи недостатньо, спалюЇтьс€ до 2% менше калор≥й! якщо ви не можете пити одну воду, то чергуйте њњ з ча€ми. “ак, зелений чай м≥стить кофењн ≥ допомагаЇ спалюванню калор≥й.  ава також маЇ жироспалюючий ефект, але не зволожуЇ.

¬≥дмова в≥д молочних продукт≥в

” молочних продуктах м≥ститьс€ багато корисних речовин, €к≥ спри€ють спалюванню жиру ≥ утворенню нових м'€з≥в. ћаютьс€ на уваз≥ л≥нолева кислота, молочна сироватка, казењн ≥ кальц≥й.  альц≥й дуже важливий в регул€ц≥њ метабол≥зму. „им б≥льше в жиров≥й кл≥тин≥ кальц≥ю, тим б≥льше жиру вона спалюЇ.

≤гноруЇте силов≥ тренуванн€

ѕовноц≥нн≥ силов≥ тренуванн€ розган€ють метабол≥зм на пер≥од до 48 годин. ¬они нарощують м'€зову масу, що також прискорюЇ обм≥н речовин.

ѕропускаЇте ранкове сонце

–анн≥ промен≥ сонц€ допомагають регул€ц≥њ добових б≥оритм≥в, що в≥дпов≥дають за безл≥ч функц≥й в орган≥зм≥. ÷е регулюЇ наш сон, к≥льк≥сть њж≥, споживаноњ в день, а також к≥льк≥сть енерг≥њ, €ку ми спалюЇмо. ўоб запустити метабол≥зм, спробуйте приймати вранц≥ сон€чн≥ ванни.

ѕовна в≥дмова в≥д вуглевод≥в

ƒ≥Їта з екстремально низьким вм≥стом вуглевод≥в надаЇ зворотний ефект. ѕ≥д час ф≥зичних навантажень м'€зам необх≥дний гл≥коген, €кий м≥ститьс€ в запасах вуглевод≥в. якщо њх не споживати, то ≥ запаси не будуть оновлюватис€, а орган≥зм буде мл€вим ≥ втомленим. Ѕез п≥дтримки р≥вн€ гл≥когену стануть неможливими ≥нтенсивн≥ тренуванн€, а значить, слабо будуть спалюватис€ калор≥њ п≥д час ≥ п≥сл€ тренуванн€.

Ќеправильн≥ перекушуванн€

 рекери, вафл≥, солодк≥ йогурти абсолютно не п≥дход€ть дл€ нормальних перекус≥в. «ам≥н≥ть цукор ≥ все швидк≥ вуглеводи на жири - пол≥ненасичен≥ жирн≥ кислоти, €к≥ м≥ст€тьс€, наприклад, в гор≥хах. ¬они допоможуть п≥двищити активн≥сть де€ких ген≥в, що в≥дпов≥дають за жироспалюванн€.

Ћюбов до тепла в прим≥щенн≥

Ќаше т≥ло витрачаЇ енерг≥ю, щоб нагр≥тис€ до комфортноњ температури. «вичайно, не потр≥бно всю зиму спати з розкритим в≥кном, але можна постаратис€ забезпечити прохолодний режим. ’олод активуЇ п≥дшк≥рно-жирову кл≥тковину, в≥дпов≥дальну за спалюванн€ калор≥й, а не накопиченн€. „им б≥льше ц≥Їњ кл≥тковини, тим б≥льше спалюЇтьс€ калор≥й.

¬живаЇте т≥льки морську с≥ль

ћорська с≥ль хоч ≥ ув≥йшла в моду, завд€ки своњм смаковим €кост€м ≥ властивост€м, але нестача йоду погано впливаЇ на обм≥н речовин, за €кий в≥дпов≥даЇ щитовидна залоза. ѕерех≥д на йодовану с≥ль може надати позитивну д≥ю на метабол≥зм. “акож включ≥ть в рац≥он морепродукти, €йц€ ≥ рибу.

Ќеорган≥чн≥ продукти

’≥м≥кати, що м≥ст€тьс€ в сучасних продуктах, заважають орган≥зму витрачати енерг≥ю. якщо цих токсин≥в збираЇтьс€ в орган≥зм≥ багато, це викликаЇ спад метабол≥зму. ¬ключить по можливост≥ максимум орган≥чних продукт≥в в св≥й рац≥он.

ƒеф≥цит зал≥за

«ал≥зо доставл€Ї кисень до м'€з≥в. Ѕез нього м'€зи в≥дчувають кисневе голодуванн€, знижуЇтьс€ р≥вень енерг≥њ, а з нею ≥ метабол≥зму. ¬ам необх≥дн≥ крупи, бобов≥ та листова зелень.

–≥вень стресу вище норми

ћетабол≥зм, €к ≥ ≥нш≥ процеси орган≥зму, страждаЇ в≥д стресу. якщо ж≥нка в пост≥йному нервовому напруженн≥, то спалюЇ на 100 калор≥й менше, н≥ж њњ спок≥йна подруга. ј €кщо додати до стресу поњданн€ фаст-фуду, то пора на йогу. –озслабтесь, ≥ обм≥н речовин в≥дновитьс€.



11.07.2018