–озмова з т≥лом
–озмова з т≥лом

 Ђ„уЇ серцеї Ч це стан, €кий складно описати, випробувала, напевно, кожна людина. ќрган≥зм, хочемо ми цього чи н≥, пост≥йно посилаЇ нам сигнали, в тому числ≥ дл€ нашого здоров'€. ” свою чергу все те, що ми бачимо, чуЇмо, думаЇмо, в≥дчуваЇмо пост≥йно впливаЇ на органи т≥ла.

“ерм≥н ≥нтуњц≥€ або €к ми його ще називаЇмо Ч Ђшосте почутт€ї Ч €вище загадкове ≥ маловивчене. ”чен≥ поки не можуть знайти вичерпну в≥дпов≥дь на запитанн€, що таке ≥нтуњц≥€ ≥ зв≥дки приходить та чи ≥нша ≥нформац≥€. “им не менш, вона ≥снуЇ.  ожна людина здатна мислити ≥ маЇ спогади в т≥й чи ≥нш≥й м≥р≥ волод≥Ї ≥нтуњц≥Їю.  ожен може використовувати њњ дл€ здобутт€ здоров'€, радост≥ житт€.

Ѕагато людей небезп≥дставно дов≥р€ють Ђшостому почуттюї, хоча не можуть по€снити, €к саме приход€ть р≥зн≥ п≥дказки, застереженн€, ≥нформац≥€ про проблеми з≥ здоров'€м. ≤нтуњц≥€ (в≥д латинського intueri Ч Ђдивитис€ всерединуї) Ч це наш внутр≥шн≥й €зик, то, що ми бачимо, в≥дчуваЇмо всередин≥. ¬нутр≥шнЇ в≥дчутт€, сни, ос€€нн€ Ч все це ≥нтуњц≥€. ¬она сп≥лкуЇтьс€ з нами також за допомогою симптом≥в здоров'€ та хвороби, вид≥нь ≥ голос≥в, т≥лесних в≥дчутт≥в та емоц≥й, при автоматичн≥й запис≥, шл€хом зорових образ≥в ≥ думок, за допомогою р≥зноман≥тних сигнал≥в, що надход€ть в≥д нашого т≥ла. –≥зн≥ люди отримують ≥нформац≥ю р≥зними шл€хами, ≥ спос≥б отриманн€ може бути р≥зним за р≥зних обставин.

Ћюдина може навчити свою ≥нтуњц≥ю розшифровувати окрем≥ симптоми, ос€гнути мову свого т≥ла, навчитис€ читати своњ в≥дчутт€, сигнали внутр≥шньоњ дисгармон≥њ ≥ хвороби. (” зв'€зку з цим буде ц≥кава книга Ћаури ƒен Ђ—амовчитель ≥нтуњц≥њї). ¬еликий англ≥йський поет, художник, ф≥лософ ¬≥ль€м Ѕлейк сказав: Ђякщо б ворота знаннь були розкрит≥, люд€м в≥дкрилас€ б неск≥нченн≥стьї. ” той же час зам≥сть того, щоб роз≥братис€ у своњх в≥дчутт€х, проанал≥зувати отриману ≥нформац≥ю, людина в б≥льшост≥ випадк≥в намагаЇтьс€ л≥кувати симптоми. «н€вши дискомфорт, вона перестаЇ турбуватис€ про те, що спричинили њх причини ≥ пожинаЇ ще б≥льшу б≥ду.

‘ах≥вц≥-ф≥з≥ологи з Ќью-…орка вважають, що ≥нтуњц≥€ характерна б≥льше дл€ людей похилого в≥ку. ¬они провели широкомасштабне досл≥дженн€ цього пон€тт€, орган≥зували ретельне спостереженн€ за немолодими пац≥Їнтами. ¬чен≥ встановили, що з в≥ком люди починають керуватис€ не лог≥кою ≥ здоровим глуздом, а власними ≥нстинктами. ” зр≥лому в≥ц≥ емоц≥йн≥ зд≥бност≥ людини починають працювати на 50% краще. Ћюди, €к≥ прожили довге житт€, при вир≥шенн≥ найважлив≥ших питань, в≥ддають перевагу ≥нтуњц≥њ. ѕо низц≥ природних ф≥з≥олог≥чних причин, в л≥тньому в≥ц≥ робота головного мозку спов≥льнюЇтьс€ (спов≥льнюЇтьс€ процес передач≥ ≥мпульс≥в м≥ж нейронами). —тарш≥ люди починають прид≥л€ти б≥льше уваги почутт€м ≥ в≥дчутт€м, н≥ж лог≥чним м≥ркуванн€м.

Ђƒе€к≥ люди вважають за краще отримати в≥дпов≥дь, зд≥йснюючи у€вн≥ подорож≥ або подумки прос€чи про допомогу внутр≥шнього порадника... ≤нш≥ люди схильн≥ отримувати п≥дказки безпосередньо в≥д свого т≥ла. Ќаприклад, коли вони отримують позитивну в≥дпов≥дь, вони в≥дчувають невелике прискоренн€ пульсу, тремт≥нн€ в груд€х ≥ в шлунку ≥ в≥дчувають, що б'Їтьс€ швидшеї, Ч д≥литьс€ досв≥дом ƒжин≥ √рехем —котт, доктор ф≥лософ≥њ з≥ спец≥ал≥зац≥Їю по психолог≥њ. ” њњ книз≥ Ђ—ила розумуї наведено сотн≥ Ђдинам≥чних техн≥кї розроблених дл€ дос€гненн€ ц≥лей, вир≥шенн€ проблем ≥ прийн€тт€ р≥шень, розвитку впевненост≥ в соб≥, подоланн€ стрес≥в ≥ напружених стан≥в, зб≥льшенн€ енерг≥њ та подоланн€ втоми, покращенн€ пам'€т≥. “акож можна д≥знатис€, €к правильно приймати р≥шенн€ з використанн€м своЇњ ≥нтуњц≥њ, а також зм≥цнювати здоров'€ ≥ позбуватис€ в≥д шк≥дливих звичок.

Ђѕерший крок на шл€ху до п≥знанн€ мови ≥нтуњц≥њ Ч стати в≥дкритим до прийн€тт€ ≥ншого, удаваного аналог≥чному способу сприйн€тт€ ≥ отриманн€ ≥нформац≥њ. “реба в≥дзначати знаки ≥ прислухатис€ до симптом≥в, посланим нашим т≥лом. ≤гнорувати те, що намагаЇтьс€ сказати вам ≥нтуњц≥€ за допомогою орган≥зму, Ч все одно, що ≥гнорувати деренчанн€ автомоб≥л€...  оли вас в≥дв≥дуЇ ≥нтуњц≥€, мозок вив≥льн€Ї ендорф≥ни та нейропептиди, посилаючи њх по вс≥х нервових шл€хах, кровоносних судинах у серце, леген≥, шлунково-кишковий тракт та ≥нш≥ органи. “им самим певн≥ емоц≥њ та спогади у впор€дкованому вигл€д≥ передаютьс€ у в≥дпов≥дн≥ органи. ”се це частина ≥нтуњтивною мереж≥, внутр≥шньоњ системи ор≥Їнтац≥њї, Ч стверджуЇ у своњй книз≥ Ђћова ≥нтуњц≥њї в≥домий психолог, л≥кар, медичний ≥нтуњт Ћуњза Ўульц. ¬она вважаЇ, що пам'€ть Ч це нар≥жний кам≥нь ≥нтуњтивноњ мереж≥. –€д спогад≥в можуть допомогти зц≥ленню, а також спровокувати хворобу. —погади ≥ емоц≥њ говор€ть з людиною не через про€ви розумовоњ д≥€льност≥ мозку, а за допомогою симптом≥в ≥ захворювань т≥лесних орган≥в. ¬она вважаЇ, що ключ до зц≥ленн€ знаходитьс€ в п≥дсв≥домост≥.

“≥ло людини говорить з ним пост≥йно ус≥ма доступними дл€ нього способами Ч симптомами, пов'€заними з емоц≥€ми та спогадами минулого ≥ сьогоденн€. Ђћовиї кожноњ людини ун≥кальн≥ ≥ кожен повинен розум≥ти свою. ƒо того ж вони в м≥ру накопиченн€ життЇвого досв≥ду, вражень, спогад≥в зм≥нюютьс€ ≥ розвиваютьс€. ” той же час Ї ун≥версальн≥ символи.

Ћюдин≥ дуже важливо, п≥дключивши розвинену ≥нтуњц≥ю, усв≥домивши свою силу ≥ уразлив≥сть вибрати: бути здоровим, перебувати в емоц≥йн≥й гармон≥њ ≥ насолоджуватис€ цим або дати перемогти себе хвороб≥ з ус≥ма вит≥каючими насл≥дками. ” той же час н≥ в €кому раз≥ не варто покладатис€ лише на свою ≥нтуњц≥ю, тим б≥льше, що у переважноњ б≥льшост≥ людей вона погано розвинена, а отриман≥ пов≥домленн€ часто неправильно трактуютьс€. якщо людина захвор≥ла або в≥дчуваЇ недобре з орган≥змом Ч в першу чергу сл≥д звернутис€ до високопрофес≥йних фах≥вц≥в-медик≥в.


29.08.2022