ѕоган≥ звички передаютьс€ у спадок?
ѕоган≥ звички передаютьс€ у спадок?
ѕоган≥ звички передаютьс€ у спадок?

’очете, щоб ваш≥ д≥ти ≥ внуки виросли здоровими ≥ вели здоровий спос≥б житт€? ¬арто задуматис€ про боротьбу з власними шк≥дливими звичками! ¬чен≥ з'€сували, що шк≥длив≥ звички можуть передаватис€ у спадок.

¬ результат≥ досл≥джень ви€вилос€, що так≥ шк≥длив≥ звички €к кур≥нн€ ≥ вживанн€ алкоголю можуть переходити в≥д батьк≥в до д≥тей.  р≥м того, д≥ти можуть успадкувати особливост≥ режиму харчуванн€.

¬ ход≥ досл≥джень вчен≥ прийшли до висновку, що придбан≥ зм≥ни можуть передаватис€ у спадок на генетичному р≥вн≥. “обто, спос≥б житт€ певноњ людини, включаючи його шк≥длив≥ звички, пережит≥ хвороби ≥ стресов≥ ситуац≥њ, в т≥й чи ≥нш≥й м≥р≥ можуть в≥дбитис€ на житт≥ нащадк≥в. Ќаприклад, €кщо людина прот€гом житт€ працювала на завод≥ першоњ половини минулого стол≥тт€, то напевно придбала таку звичку €к недоњданн€, п≥ддавалас€ поган≥й еколог≥њ ≥ стресам, профес≥йним хворобам. ¬с≥ насл≥дки цих Ђзвичокї можуть передатис€ його нащадкам через ƒЌ .

” той же час вчен≥ заспокоюють, що не варто засмучуватис€ через можливий вплив поганоњ спадщини. як м≥н≥мум, це прив≥д задуматис€ про своЇ здоров'€ ≥ причина в≥дмовитис€ в≥д шк≥дливоњ ​​њж≥, черговоњ сигарети або пост≥йного проведенн€ часу перед екраном комп'ютера. —корегувавши св≥й спос≥б житт€, ви захистите не лише себе, а й ваших д≥тей ≥ онук≥в.

Ќауково це по€снюЇтьс€ тим, що прот€гом житт€ еп≥генетична пам'€ть людських кл≥тин збер≥гаЇ важливу ≥нформац≥ю про вплив зовн≥шн≥х чинник≥в. ¬ насл≥док орган≥зм використовуЇ ц≥ дан≥, щоб вир≥шити, €к саме в≥н повинен адаптуватис€. “ак, кур≥нн€ може зм≥нити склад легень ≥ привести до онколог≥чних захворювань. ÷е ф≥ксуЇтьс€ еп≥генетичною пам'€ттю. “ак само вона запам'€товуЇ ≥ ≥нш≥ хвороби, д≥Їти ≥ стреси, що збер≥гаютьс€ в кл≥тинн≥й пам'€т≥, щоб адаптувати нащадк≥в у в≥дпов≥дност≥ з≥ способом житт€ њхн≥х предк≥в.

24.08.17