ѕрагненн€ все контролювати позбавл€Ї людину щаст€
ѕрагненн€ все контролювати позбавл€Ї людину щаст€
ѕрагненн€ все контролювати позбавл€Ї людину щаст€

ƒл€ здорового функц≥онального балансу орган≥зму необх≥дна гнучк≥сть в регулюванн≥ емоц≥й.

« метою довести це, вчен≥ провели досл≥дженн€, €ке показало, що застосовувати стратег≥ю управл≥нн€ емоц≥й доречно далеко не у вс≥х ситуац≥€х.

Ќещодавно досл≥дники з јвстрал≥њ вир≥шили з'€сувати, €к ситуац≥йний контекст може в≥д≥гравати певну роль у в≥дносинах м≥ж регулюванн€м емоц≥й ≥ благополучч€м в повс€кденному житт≥ людей. ¬они запропонували 74 люд€м вз€ти участь в 7-денному опитуванн≥. ƒодаток смартфона в≥дправл€в питанн€ через випадков≥ ≥нтервали часу з 10 ранку до 10 вечора, опитуючи учасник≥в на предмет њх св≥тогл€д≥в ≥ почутт≥в.

ќпитуванн€м передували тести, що оц≥нювали симптоми депрес≥њ, р≥вень тривоги, стресу ≥ невротизма. “акож автори досл≥дженн€ визначили ступ≥нь соц≥альноњ тривожност≥ учасник≥в ≥ њх почутт€ власноњ г≥дност≥. јнал≥з в≥дпов≥дей показав, що учасники, у €ких в≥дзначавс€ б≥льш високий р≥вень депрес≥њ, тривоги, стресу, невротизма ≥ соц≥альноњ тривожност≥, були б≥льш схильн≥ до регулюванн€ своњх емоц≥й ≥ част≥ше намагалис€ контролювати ситуац≥ю, н≥ж т≥, хто ≥ не думав робити це.

08.07.17