як пов'€зано псих≥чне ≥ ф≥зичне?
як пов'€зано псих≥чне ≥ ф≥зичне?
як пов'€зано псих≥чне ≥ ф≥зичне?

ƒосл≥джуючи психосоматичну природу багатьох захворювань, вчен≥ ви€вили ≥ по€снили зв'€зок м≥ж псих≥чним ≥ ф≥зичним в орган≥зм≥ людини. Ќове в≥дкритт€, за словами вчених, багато про€снило в тому, €к ми, наприклад, приймаЇмо р≥шенн€, приходимо до б≥льш зваженого вибору в р≥зних сферах життЇд≥€льност≥.

¬ченим вдалос€ ос€гнути таЇмниц≥ формуванн€ усв≥домленн€ людиною своњх почутт≥в ≥ емоц≥й. ¬они ви€вили в головному мозку структуру, де виникають базов≥ почутт€ (спок≥й, роздратуванн€, впевнен≥сть ≥ т.д.). ¬≥дкрита ними структура складаЇтьс€ з двох ун≥ф≥кованих мереж, кожна з €ких проходить через р≥зн≥ д≥л€нки мозку. ќбидв≥ мереж≥ злагоджено працюють, допомагаючи п≥дтримувати в р≥вноваз≥ функц≥њ ≥мун≥тету, серцево-судинноњ системи, метабол≥зму ≥ т.п., коли людина реагуЇ €к на внутр≥шн≥, так ≥ на зовн≥шн≥ стресори.

 р≥м того, ц€ система п≥дтримуЇ наш баланс нав≥ть тод≥, коли ми п≥дн≥маЇмос€ або с≥даЇмо: дане регулюванн€ носить назву Ђаллостазмї. ” той же час ц≥ мереж≥ в≥дпов≥дають за формуванн€ в≥дчутт≥в всередин≥ т≥ла - Ђ≥нтероцепц≥€ї - процес сприйн€тт€ ÷Ќ— людини сигнал≥в, що виникають у внутр≥шн≥х органах.  оли ц≥ почутт€ занадто ≥нтенсивн≥, обидв≥ мереж≥ створюють емоц≥њ в широкому спектр≥ - в≥д смутку до радост≥.

—еред широкого спектру психолог≥чних функц≥й, що п≥дтримують ц≥ дв≥ мереж≥, вчен≥ називають так≥, €к соц≥альний ≥ ф≥зичний страх, соц≥альна приналежн≥сть, емпат≥€, моральн≥ судженн€, пам'€ть, увагу ≥ прийн€тт€ р≥шень. ÷€ ж структура взаЇмод≥Ї з органами почутт≥в, беручи до уваги в своњй робот≥ з≥р, слух, дотик, нюх, смак.

05.06.17