¬ €кому орган≥ живе любов?
¬ €кому орган≥ живе любов?

Ћюбовн≥ переживанн€ вчен≥ прир≥внюють до наркотичноњ залежност≥, так €к в обох випадках зад≥€н≥ одн≥ ≥ т≥ ж зони головного мозку, виробл€ютьс€ одн≥ ≥ т≥ ж х≥м≥чн≥ сполуки, €к≥ викликають у людей позитивн≥ емоц≥њ.

¬чен≥ вир≥шили д≥знатис€, €ким все-таки органом людина любить: головою або серцем. ƒе€к≥ фах≥вц≥ вважають, що ми закохуЇмос€ мозком, але й серце не залишаЇтьс€ осторонь. ¬и€вл€Їтьс€, процеси, запущен≥ любов'ю, йдуть в обох напр€мках: в≥д мозку до серц€, ≥ в≥д серц€ до мозку.

¬ ход≥ досл≥дженн€ було встановлено, що р≥зн≥ види любов≥ по-р≥зному впливають на мозок. “ак, безумовна любов, €ка буваЇ м≥ж мат≥р'ю ≥ дитиною, виражаЇтьс€ в активност≥ середньоњ частини мозку. ј ось пристрасна любов активуЇ центр винагород ≥ област≥ мозку, що в≥дпов≥дають за когн≥тивн≥ функц≥њ.

“акож вдалос€ встановити, €к≥ д≥л€нки в≥дпов≥дають за почутт€. јле все це лише ф≥з≥олог≥чна природа любов≥, в той час €к психолог≥чна набагато глибше ≥ вимагаЇ вивченн€ ≥ розум≥нн€. ¬чен≥ спод≥ваютьс€, що маючи б≥льше знань про природу любов≥, можна буде надавати допомогу люд€м, €ким важко впоратис€ з≥ своњми почутт€ми.


18.05.2017