’вороба ѕарк≥нсона пов'€зана з кишечником?
’вороба ѕарк≥нсона пов'€зана з кишечником?
’вороба ѕарк≥нсона пов'€зана з кишечником?

” пошуках причини хвороби ѕарк≥нсона вчен≥ прийшли до неспод≥ваного р≥шенн€, зв'€завши цю патолог≥ю з захворюванн€м кишечника. ÷е було перше в своЇму род≥ досл≥дженн€, в ход≥ €кого вчен≥ ви€вили зв'€зок м≥ж бактер≥€ми в кишечнику ≥ хворобою ѕарк≥нсона.

¬чен≥ стверджують, що результати даного досл≥дженн€ можуть в≥дкрити нов≥ методи л≥куванн€ одного з найпоширен≥ших нейродегенеративних захворювань - хвороби ѕарк≥нсона.

ƒосл≥дники пов≥домили, що зародженн€ хвороби ѕарк≥нсона може бути знайдено в кишечнику, але пот≥м воно може перем≥ститис€ в мозок, хоча точних доказ≥в цього процесу ще н≥хто не отримував до тепер≥шнього часу. јнал≥з кишковоњ м≥кроб≥оти у людей з хворобою ѕарк≥нсона показав, що у них зм≥нена м≥крофлора кишечника, Ї проблеми з шлунково-кишковим трактом ≥ так≥ розлади, €к запор через малорухом≥сть.

” експер≥мент≥ над генетично модиф≥кованими гризунами, схильними до хвороби, було встановлено, що м≥кроб≥ом представл€Ї собою ключовий етап типового пог≥ршенн€ рухливост≥ при нейродегенеративних розладах, а саме пов'€заний з руховими розладами, т≥сно корелюють з хворобою ѕарк≥нсона (риг≥дн≥сть м'€з≥в, тремор, пог≥ршенн€ ходьби ≥ т. д.)

¬чен≥ вважають, що ≥дентиф≥кац≥€ вид≥в м≥кроорган≥зм≥в ≥ метабол≥т≥в, зм≥нених при хвороб≥ ѕарк≥нсона, може служити б≥омаркером ≥ м≥шенню дл€ потенц≥йних л≥к≥в.

ƒан≥ досл≥дженн€ наочно п≥дтверджують результат ≥ншого досл≥дженн€ за участю людей, хворих на хворобу ѕарк≥нсона. ” ньому було доведено, що ≥нтенсивна ходьба допомагаЇ полегшити симптоми хвороби.08.02.2022