„ому хл≥б небезпечний дл€ здоров'€?
„ому хл≥б небезпечний дл€ здоров'€?
 „ому хл≥б небезпечний дл€ здоров'€?

≤сторично склалос€, що хл≥б - головний продукт рац≥ону. « дитинства пам'€таЇмо, що хл≥б - усьому голова. јле чому сьогодн≥ багато д≥Їтолог≥в за€вл€ють, що њсти хл≥б шк≥дливо?

якщо простежити ≥стор≥ю хл≥ба, то ми д≥знаЇмос€, що з давн≥х-давен хл≥б пекли на заквасц≥, виготовлен≥й з шишок хмелю. ÷ей хл≥б довго збер≥гав смак ≥ м'€к≥сть, його брали з собою в довгу дорогу ≥ пекли його про запас.

јле в≥дкритт€ к≥лька дес€тил≥ть назад термоф≥льних др≥ждж≥в перевернуло технолог≥ю виробництва хл≥ба. “епер хл≥б швидко п≥дходить ≥ його виходить б≥льше, що несе економ≥чн≥ вигоди. ј ось про хл≥б на хм≥льн≥й заквасц≥ вже вс≥ забули ≥ звикли, що все за день-два хл≥б стаЇ черствим ≥ не смачним. Ѕ≥льш того, такий хл≥б швидко пл≥сн€в≥Ї, що Ї джерелом хвороб.

ƒе€к≥ д≥Їтологи за€вл€ють, що хл≥б з термоф≥льних др≥ждж≥в - збро€ дл€ знищенн€ народу. “ак≥ др≥ждж≥ Ї причиною отруЇнн€ ≥мун≥тету, що призводить до високоњ смертност≥ в≥д онколог≥њ. ¬ ход≥ досл≥джень вчен≥ з'€сували, що др≥ждж≥, що застосовуютьс€ при вип≥чц≥ хл≥ба, м≥ст€ть речовини, що спри€ють розвитку ракових пухлин.

“ермоф≥льн≥ др≥ждж≥ витримують температуру до 500 —. “ому, коли хл≥б вип≥каЇтьс€, вони не гинуть. ѕотрапивши в орган≥зм, грибки продовжують розмножуватис€ ≥ знищувати флору кишечника. ѕ≥д удар потрапл€ють найб≥льш незахищен≥ кл≥тини орган≥зму, а др≥ждж≥ вид≥л€ють в орган≥зм≥ отруйн≥ речовини, €к≥ дуже ст≥йк≥ ≥ не руйнуютьс€ н≥ п≥д впливом високих температур, н≥ п≥д впливом шлункового соку. ¬они без труда проникають через ст≥нки кишечника в кров, розмножуючись з великою швидк≥стю. ¬ результат≥ страждають органи травленн€: шлунок, печ≥нка, жовчний м≥хур, п≥дшлункова залоза. ” кишечнику в≥дбуваютьс€ процеси гнитт€, утруднюЇтьс€ виведенн€ токсин≥в.

як уникнути негативного впливу др≥ждж≥в на орган≥зм?

  • ѕерестати вживати др≥жджовий хл≥б зовс≥м.

  • «ам≥нити др≥жджовий хл≥б на сух≥ вис≥вки.

  • ѕекти хл≥б в домашн≥х умовах на заквасц≥ хмелю. –ецепт можна знайти в ≥нтернет≥

.


19.11.2016