яким повинен бути м≥крокл≥мат квартири дл€ п≥дтримки здоров'€?
яким повинен бути м≥крокл≥мат квартири дл€ п≥дтримки здоров'€?
яким повинен бути м≥крокл≥мат квартири дл€ п≥дтримки здоров'€?

«доров'€ людини багато в чому залежить в≥д фактор≥в зовн≥шнього середовища. “ак €к жител≥ м≥ст б≥льшу частину свого часу провод€ть в квартирах, на робочому м≥сц≥ ≥ в громадських м≥сц€х, то пост≥йно знаход€тьс€ п≥д впливом м≥крокл≥мату в цих прим≥щенн€х.

ўо маЇтьс€ на уваз≥ п≥д м≥крокл≥матом? ÷е ф≥зико-х≥м≥чн≥ характеристики, €к≥сть пов≥тр€ного середовища, температурний ≥ св≥тловий режим. ўоб запоб≥гти проблемам з≥ здоров'€м, людин≥ необх≥дно пост≥йно контролювати стан умов, в €ких вона знаходитьс€.

≤снують фактори, €к≥ сам≥ по соб≥ Ї безпосередн≥ми причинами хвороб, а також спри€ють розвитку захворювань, що викликаютьс€ р≥зними причинами. “ак, до перших належить на€вн≥сть таких речовин в квартир≥, €к азбест, формальдег≥д, алергени ≥ бензап≥рен - абсолютно провокуюч≥ фактори виникненн€ захворювань. ƒо других в≥днос€тьс€ х≥м≥чне, м≥кробне ≥ пилове забрудненн€ пов≥тр€, що створюють спри€тливе середовище дл€ розвитку патолог≥й р≥зних систем орган≥зму.

” сучасному св≥т≥ на здоров'€ людини впливають так≥ чинники:

- м≥крокл≥матичний (температура ≥ волог≥сть, вентил€ц≥€, осв≥тленн€ прим≥щенн€),

- рад≥ац≥йний (р≥вень р≥зних вид≥в випром≥нюванн€),

- м≥кроб≥олог≥чний (грибки ≥ орган≥зми),

- токсикох≥м≥чний (на€вн≥сть в пов≥тр≥ пар≥в ≥ частинок токсичних речовин),

- електормагн≥тне випром≥нюванн€.

ќц≥нку м≥крокл≥матичних характеристик провод€ть за допомогою термометра, анемометра ≥ психрометра.

ѕри ефективному функц≥онуванн≥ систем тепло- та енергозбереженн€, дотриманн≥ норм осв≥тленн€ та ≥нсол€ц≥њ, п≥дтримки оптимальноњ вологост≥ в квартир≥ формуютьс€ спри€тлив≥ м≥крокл≥матичн≥ умови.

“ак €к людина проводить в прим≥щенн€х б≥льшу частину часу, то €к≥сть внутр≥шнього середовища повинна в≥дпов≥дати норм≥ ≥ не чинити негативного впливу на самопочутт€ ≥ здоров'€ в ц≥лому.


30.10.2016