якщо хочеш бути розумн≥шим - пий воду!
якщо хочеш бути розумн≥шим - пий воду!
якщо хочеш бути розумн≥шим - пий воду!

якими б ≥нтелектуальними зд≥бност€ми не волод≥ла людина, завжди йому притаманне бажанн€ бути ще розумн≥шими. ≤снуЇ безл≥ч способ≥в п≥двищенн€ ≥нтелекту, що вимагають витрат зусиль ≥ часу. јле недавно вчен≥ з ¬еликобритан≥њ провели ц≥каве спостереженн€, в ход≥ €кого ви€вили доступний ≥ простий спос≥б ставати розумн≥шими.

¬ ход≥ експеримент≥в фах≥вц≥ спостер≥гали за дек≥лькома добровольц€ми. ¬и€вилос€, що вживанн€ звичайноњ питноњ води п≥двищуЇ розумову працездатн≥сть людини на 15%.

 р≥м того, в ход≥ застосуванн€ даноњ методики вчен≥ заф≥ксували зростанн€ ≥нтелектуальних зд≥бностей людини. ¬ процес≥ реал≥зац≥њ проект≥в ус≥ учасники повинн≥ були з'њсти ц≥льнозерновий сн≥данок, попередньо випивши пл€шку простоњ води.

–езультати кл≥н≥чних та лабораторних досл≥джень показали, що у вс≥х добровольц≥в, незалежно в≥д стат≥, спостер≥галос€ зростанн€ працездатност≥. “акож ц≥ люди част≥ше за ≥нших мали хороший р≥вень IQ. ‘ах≥вц≥ стверджують, що нестача води в орган≥зм≥ знижуЇ к≥льк≥сть сигнал≥в, що надход€ть з орган≥зму. “аке €вище призводить до пог≥ршенн€ роботи головного мозку. Ћюдина г≥рше концентруЇтьс€ на виконанн€ р≥зного роду завдань, розс≥юЇтьс€ њњ уважн≥сть ≥ втрачаЇтьс€ з≥бран≥сть.

ўоб мозок не п≥дводив, л≥кар≥ рекомендують випивати не менше 1,5 л води в день.


18.07.2016