„ому заразливий поганий приклад?
„ому заразливий поганий приклад?
„ому заразливий поганий приклад?

„ому люди поз≥хають, коли ще хтось поруч поз≥хнув? „ому ми см≥Їмос€, коли вс≥м весело? „ому аплодуЇмо, коли вс≥ аплодують? „ому ми часто п≥ддаЇмос€ впливу натовпу ≥ робимо те, що робл€ть ≥нш≥? Ѕагато хто називаЇ це стадним почутт€м, але вчен≥ знайшли по€сненн€ такоњ Ђзаразливост≥ї.

ѕсихологи стверджують, що €кщо в €комусь сусп≥льств≥ 5% людей робл€ть однаков≥ д≥њ, то решта 95% приЇднуютьс€ до них.

ѕерший про€в стадного почутт€ - Ђвс≥ поб≥гли ≥ € поб≥гї. ƒл€ наочност≥ можна у€вити ситуац≥ю з≥ св≥тлофором, на €кому стоњть натовп людей. ¬с≥ сто€ть ≥ чекають зеленого сигналу, але €кщо з натовпу 2-3 людини п≥дуть на червоний при в≥дсутност≥ руху, то за ними пот€гнутьс€ ще к≥лька, а пот≥м ≥ весь натовп.  артина, знайома вс≥м.

¬иходить, що поганий приклад все-таки заразливий. ¬ченим вдалос€ з'€сувати, чому так в≥дбуваЇтьс€, ≥ хлопц≥ та д≥вчата п≥ддаютьс€ Ђефекту насл≥дуванн€ї. ” дек≥лькох добровольц≥в досл≥дники визначили д≥л€нку центрального в≥дд≥лу нервовоњ системи шл€хом скануванн€ мозку в момент азартноњ гри, €ка несе в≥дпов≥дальн≥сть за повторенн€ д≥й.

” досл≥дженн≥ вз€ли участь 24 добровольц≥, вс≥ вони погодилис€ грати з≥ ставками.  ожному було дано всього чотири секунди на роздуми, п≥двищити ставку дал≥ з перспективою б≥льшоњ виграшу, чи н≥. ” де€ких сес≥€х гри учасники бачили, €к грають њх Ђколегиї, де€к≥ з них ризикували без огл€дки на можлив≥ насл≥дки. јнал≥зуючи результати, вчен≥ з'€сували, що люди, €к≥ бачили, €к ризиковано грають ≥нш≥, сам≥ вважали за краще ризикувати. јле т≥, перед ким не було такого прикладу, грали набагато обережн≥ше.

«а допомогою скануванн€ вчен≥ побачили, €к зростав р≥вень активност≥ в уже в≥домих д≥л€нках, в≥дпов≥дальних за нагл€д ≥ навчанн€. ѕот≥м вони пом≥тили, €к п≥двищилас€ робота в хвостатому €др≥ - зон≥, в≥дпов≥дальн≥й за оц≥нку ризик≥в. ¬иходить, що отримуючи ≥мпульс ззовн≥, мозок перегл€даЇ ступ≥нь ризику ≥ веде себе по-≥ншому.

 ажуть, що б≥льш≥сть помилок в≥дбуваЇтьс€ через незнанн€, але ≥нформац≥€ про так≥ процеси нервовоњ системи може п≥двищити ступ≥нь контролю над власною повед≥нкою ≥ допоможе не п≥ддатис€ впливу натовпу, особливо, коли цей вплив негативний.