як к≥льк≥сть друз≥в впливаЇ на мозок?
як к≥льк≥сть друз≥в впливаЇ на мозок?
 як к≥льк≥сть друз≥в впливаЇ на мозок?

¬важаЇтьс€, що людина, €ка маЇ багато при€тел≥в ≥ друз≥в, б≥льш щаслива. ј тепер вчен≥ встановили, що сп≥лкуванн€ з великою к≥льк≥стю людей розвиваЇ зони мозку, в≥дпов≥дальн≥ за соц≥альну повед≥нку.

«агальна думка результат≥в досл≥дженн€ пол€гаЇ в тому, що людський мозок п≥дстроюЇтьс€ п≥д соц≥альне оточенн€ ≥ соц≥альн≥ навички.

” досл≥дженн≥ вз€ли участь 18 добровольц≥в в≥ком в≥д 27 до 70 рок≥в. ” них д≥зналис€, з €кою к≥льк≥стю людей вони контактували прот€гом м≥с€ц€ перед досл≥дженн€м. „исло склало в≥д 10 до 40 ≥ в середньому ви€вилос€ 20 ос≥б. ѕри цьому фах≥вц≥ враховували будь-€к≥ форми контакт≥в, в тому числ≥ ≥ по телефону та електронною поштою. “акож вчен≥ просканували мозок випробовуваних ≥ визначили, що сп≥льного Ї в структур≥ людей, €к≥ ведуть схожий образ соц≥ального житт€.

¬и€вилос€, що у людей, у €ких широке коло сп≥лкуванн€, к≥лька областей мозку були б≥льше ≥ волод≥ли зб≥льшеним числом зв'€зк≥в з ≥ншими в≥дд≥лами мозку, н≥ж у тих, хто живе б≥льш замкнуто. ќдн≥Їю з таких областей Ї по€сна кора, в €к≥й обробл€Їтьс€ ≥нформац≥€ про д≥њ ≥нших людей.

ƒан≥ результати узгоджуютьс€ з висновками ≥нших наукових роб≥т, що показують, що у мавп, €к≥ живуть у великих групах, мозок зм≥нюЇтьс€ так само. ≈ксперти вважають, що мозок зм≥нюЇтьс€ через те, що в≥н п≥длаштовуЇтьс€ п≥д образ житт€ ≥ндив≥да. јле остаточно бути впевненими в такому зв'€зку вчен≥ не можуть бути. ћожливо, ≥снуЇ зворотний зв'€зок - зб≥льшенн€ област≥ мозку Ї причиною товариськост≥.

ѕри цьому вчен≥ за€вл€ють, що зб≥льшенн€ окремих областей мозку не означаЇ зб≥льшенн€ к≥лькост≥ його загального обс€гу, так €к област≥ мозку при цьому, навпаки, зменшуютьс€.

ўе ран≥ше вчен≥ з ќксфорда за€вили, що розумов≥ зд≥бност≥ людини безпосередньо пов'€зан≥ з к≥льк≥стю друз≥в. “обто, у б≥льш розумних людей б≥льше число дружн≥х зв'€зк≥в?


05.05.2016