Ќав≥що людин≥ внутр≥шн≥й голос?
Ќав≥що людин≥ внутр≥шн≥й голос?
Ќав≥що людин≥ внутр≥шн≥й голос?

¬и пом≥чаЇте, що часто розмовл€Їте сам≥ з собою? ‘ах≥вц≥ кажуть, що це зовс≥м непогано. Ќа думку психолог≥в, внутр≥шн≥й голос допомагаЇ нам впоратис€ з собою ≥ приймати правильн≥ р≥шенн€.

¬нутр≥шн≥й голос, або ≥нтуњц≥€, Ї внутр≥шн≥м передчутт€м тих чи ≥нших под≥й. ¬≥рити йому чи н≥, прислухатис€ чи н≥, кожен вир≥шуЇ сам дл€ себе. ” кожного в житт≥ бували випадки, коли людина отримувала в≥дпов≥дь на питанн€ у вигл€д≥ внутр≥шн≥х ≥мпульс≥в або €к пр€му вказ≥вку робити або не робити.

¬нутр≥шн≥й голос необх≥дний нам дл€ контролю ≥мпульсивноњ повед≥нки. Ћюдина пост≥йно даЇ соб≥ команди, щоб контролювати себе. Ќаприклад, перестати њсти, €кщо шлунок вже наситивс€, або продовжувати б≥гти всупереч втоми, або поступитис€ в суперечц≥, нав≥ть при усв≥домленн≥ помилки опонента. “обто внутр≥шн≥й голос - це наш пом≥чник.

¬чен≥ провели досл≥дженн€, в ход≥ €кого просили волонтер≥в натискати або не натискувати кнопку, коли на екран≥ з'€вл€лис€ певн≥ зображенн€. “аке натисканн€ кнопки в даному випадку Ї ≥мпульсивною реакц≥Їю. Ќа наступному етап≥ досл≥дники заблокували можлив≥сть використанн€ внутр≥шнього голосу, попросивши волонтер≥в п≥д час досл≥дженн€ повторювати одне й теж саме слово, але так, щоб вони не могли розмовл€ти сам≥ з собою. ¬и€вилос€, що люди вчин€ли б≥льш ≥мпульсивно, коли њх внутр≥шн≥й голос був заблокований. “обто, не маючи можливост≥ проговорити команду самому соб≥, вони до певноњ м≥ри втрачали здатн≥сть самоконтролю.

 ожна людина веде сама з собою внутр≥шн≥й д≥алог, але до сих п≥р вчен≥ не знали, дл€ чого це потр≥бно. ƒосл≥дженн€ показало, що розмови сам≥ з собою за допомогою внутр≥шнього голосу допомагають контролювати своњ д≥њ ≥ запоб≥гають ≥мпульсивним р≥шенн€м.

¬и знаЇте, чому велик≥ б≥знесмени, вчен≥ та ≥мператори часто наперек≥р всьому вчин€ли нелог≥чно з точки зору поточного моменту? ¬они спиралис€ не лише на фактичну сторону справи! ¬еликими вони ставали завд€ки тому, що прислухалис€ до свого внутр≥шнього голосу!


13.02.2016