” кожноњ хвороби сво€ мета?
” кожноњ хвороби сво€ мета?

ћудрец≥ кажуть, що в св≥т≥ немаЇ н≥чого випадкового. “ому кожну хворобу вони рад€ть розгл€дати з точки зору внутр≥шн≥х причин.

якщо класиф≥кувати хвороби через њх по€ву з точки зору јюрведи, то можна вид≥лити наступн≥ типи.

’вороби-вчител≥

“ак≥ хвороби з'€вл€ютьс€, коли людина з головою поринаЇ в пороки, вони €к би зупин€ють њњ, щоб вона повн≥стю не п≥шла по дороз≥ недосконалостей. ‘ах≥вц≥ кажуть, що в сучасному св≥т≥ таких хвороб ≥снуЇ 60-70%. —еред них атеросклероз, рак, д≥абет, бронх≥альна астма, виразка, розс≥€ний склероз, пол≥артрити ≥ т. д.

’вороби-друз≥

÷≥ хвороби з'€вл€ютьс€, щоб захистити людину в≥д б≥льш небезпечних патолог≥й. ¬они складають 3-5% захворювань. “ак, системн≥ дерматити (екзема, псор≥аз, нейродерм≥т) захищають орган≥зм в≥д таких т€жких недуг €к бронх≥альна астма або цироз печ≥нки. ¬се по€снюЇтьс€ тим, що в л≥куванн≥ дерматит≥в сучасна медицина використовуЇ гормональн≥ маз≥, €к≥ не т≥льки блокують вих≥д токсин≥в через шк≥ру, але ≥ поступово викликають кортикостероњдну недостатн≥сть. ƒо реч≥, Ї випадки, коли людина, що страждала на бронх≥альну астму, перехвор≥вши на туберкульоз, повн≥стю позбавл€лас€ в≥д своЇњ хвороби.

якщо под≥бн≥ хвороби виникають, то вони повинн≥ бути правильно оц≥нен≥ л≥карем ≥ л≥куванн€ њх повинно бути особливим.

’вороби-пом≥чники

÷е, в основному р≥зн≥ в≥руси або ≥нш≥ види ≥нфекц≥й, а також ≥нш≥ фактори (геомагн≥тн≥ бур≥, геопатогенн≥ впливи), що становл€ть 5-10% захворювань. ¬они д≥ють укреплююче на орган≥зм ≥ надають стимулюючу д≥ю. ÷е свого образу тренажери дл€ нашого т≥ла в п≥дготовц≥ дл€ подоланн€ б≥льш важких недуг. як правило, так≥ хвороби проход€ть сам≥, без л≥куванн€ ≥ сильного занепокоЇнн€ не доставл€ють.

’вороби-пров≥дники

÷≥ хвороби з'€вл€ютьс€ за к≥лька рок≥в до смерт≥. ¬они пов'€зан≥ з зупинкою механ≥зму б≥олог≥чного годинника ≥ складають 10-15% вс≥х захворювань. “ак≥ хвороби приход€ть, щоб забезпечити в≥дх≥д, адже н≥хто не вмираЇ просто в≥д старост≥.

’вороби-вороги

“ак≥ захворюванн€ з'€вл€ютьс€ виключно в≥д зовн≥шн≥х причин - прийому сильнод≥ючих токсичних речовин (алкоголю, наркотик≥в), впливу ≥он≥зуючого випром≥нюванн€, потрапл€нн€ в орган≥зм канцероген≥в з пов≥тр€, води, њж≥, в≥д сильного переохолодженн€. ÷≥ хвороби становл€ть 5-10% ус≥х захворювань.


30.01.2016