як розгадати нам≥ри чолов≥ка?
як розгадати нам≥ри чолов≥ка?
 як розгадати нам≥ри чолов≥ка?

Ѕ≥льш≥сть ж≥нок, знайомл€чись з чолов≥ком, розраховують на тривал≥, серйозн≥ в≥дносини. јле правда житт€ така, що не кожному чолов≥ков≥ потр≥бн≥ серйозн≥ стосунки. як ж≥нц≥ в≥дразу роз≥братис€: кому дов≥р€ти, а хто шукаЇ розваг?

ѕсихологи кажуть, що чолов≥ки, готов≥ до серйозних стосунк≥в, завжди дивл€тьс€ в обличч€ ж≥нц≥. “акий висновок вони зробили п≥сл€ р€ду досл≥джень.

¬ експеримент≥ вз€ли участь студенти-добровольц≥, €к≥ повинн≥ були представити де€к≥ нам≥ри по в≥дношенню до ж≥нки. ѕот≥м њм демонстрували фотограф≥ю Ђобраниц≥ї, окрем≥ д≥л€нки €коњ були прикрит≥ листами паперу. ” молодих людей була можлив≥сть або розгл€нути обличч€ ж≥нки, або т≥льки њњ ф≥гуру.

¬ результат≥ ви€вилос€, що 50% випробовуваних, €к≥ ран≥ше не замислювалис€ про серйозн≥ стосунки, дивилис€ на ф≥гуру ж≥нки, а т≥, хто готовий до в≥дпов≥дальност≥ ≥ шукаЇ супутницю житт€ - дивилис€ на обличч€.

“аким чином, €кщо п≥д час побаченн€ чолов≥к розгл€даЇ ф≥гуру ж≥нки, це говорить про несерйозн≥сть його нам≥р≥в, а €кщо його б≥льше ц≥кавить риси обличч€, то велика ймов≥рн≥сть того, що романтичне побаченн€ незабаром переросте в серйозн≥ стосунки.