Ќаск≥льки ефективна вакцинац≥€ в≥д грипу?
Ќаск≥льки ефективна вакцинац≥€ в≥д грипу?
Ќаск≥льки ефективна вакцинац≥€ в≥д грипу?

¬с≥м в≥домо, що хворобу легше попередити, н≥ж л≥кувати. ” пер≥од п≥двищеноњ еп≥дем≥олог≥чноњ ситуац≥њ багато хто замислюЇтьс€ про методи проф≥лактики грипу, €ким в останн≥ тижн≥ л€кають населенн€ «ћ≤. Ќаск≥льки над≥йн≥ против≥русн≥ вакцини?

¬≥руси грипу ≥снують трьох тип≥в - ј, ¬ ≥ —. –озр≥зн€ютьс€ вони за своЇю будовою ≥ заражающим зд≥бност€м. “ак, в≥рус грипу ј викликаЇ найб≥льше число еп≥дем≥й у св≥т≥. Ќос≥€ми його можуть ви€витис€ свин≥, кон≥, тюлен≥, дельф≥ни ≥ кити, а також перел≥тн≥ ≥ св≥йськ≥ птахи. ј люди - ≥ погот≥в. ” людини в≥рус грипу ј викликаЇ найб≥льш важк≥ форми захворюванн€, в той час €к в≥руси грипу ¬ ≥ — перенос€тьс€ легше, а у тварин вони взагал≥ не спостер≥гаютьс€.

ўор≥чно вчен≥ знаход€ть нов≥ зм≥ни у в≥рус≥ грипу ј, при €ких найчаст≥ше спалахують еп≥дем≥њ. ≤мунна система людини здатна виробл€ти захист проти грипу, але, з≥ткнувшись з новою формою, може ≥ похитнутис€.

” наш≥й кл≥матичн≥й смуз≥ в≥рус грипу з'€вл€Їтьс€, €к правило, в зимовий пер≥од, а до весн€но-л≥тнього пер≥оду захворюван≥сть знижуЇтьс€. ” ѕ≥вденн≥й п≥вкул≥ планети грип част≥ше виникаЇ м≥ж травнем ≥ вереснем.

Ѕагато хто не вважаЇ грип €кимось важким захворюванн€м ≥ прир≥внюють його до √–¬≤. јле особлив≥сть грипу в тому, що в≥н може призвести до т€жких ускладнень ≥ нав≥ть до смертельного результату. Ќа жаль, щороку в р≥зних крањнах ф≥ксуютьс€ дес€тки тис€ч смертей в≥д грипу. ” першу чергу, жертвами стають д≥ти перших рок≥в житт€ ≥ л≥тн≥ люди. Ћетальний результат викликаЇтьс€ ≥нтоксикац≥Їю, крововиливом у мозок, легеневими ускладненн€ми, серцевою недостатн≥стю.

јле чи здатна вакцинац≥€ зупинити грип?

Ѕув пер≥од, коли вакцина вважалас€ найб≥льш ефективним засобом у боротьб≥ з грипом. јле сьогодн≥ фах≥вц≥ все част≥ше виступають проти даного масового методу проф≥лактики. Ќа думку американських експерт≥в, вакцина в≥д грипу не може вважатис€ ефективною дл€ людей старше 65 рок≥в. «а статистикою, всього одн≥й людин≥ з≥ ста щеплених щепленн€ може надати допомогу, а дев'€носта дев'€ти в≥д нењ не буде н≥€коњ корист≥.

¬чен≥ теж не з≥брали достатньо доказ≥в того, що щепленн€ в≥д грипу допомагаЇ маленьким д≥т€м. ѕри цьому не сл≥д забувати, що вакцинац≥€ - це завжди ризик впровадженн€ ≥нфекц≥њ в орган≥зм.


24.11.2015