ўо таке десинхроноз?
ўо таке десинхроноз?

јктивн≥сть людини в б≥льш≥й м≥р≥ залежить в≥д положенн€ сонц€. ѕри сход≥ св≥тила вс≥ функц≥њ орган≥зму актив≥зуютьс€, а з настанн€м ноч≥ - спов≥льнюютьс€. ѕри таких добових ритмах людина живе багато стол≥ть.

« покол≥нн€ в покол≥нн€ люди вели активний спос≥б житт€ вдень, а вноч≥ в≥дпочивали. јле де€к≥ люди, наприклад, мисливц≥, в гонитв≥ за здобиччю, змушен≥ були порушувати цей ритм.

« розвитком цив≥л≥зац≥њ необх≥дн≥сть працювати ночами, а в≥дпочивати вдень, виникала все у б≥льшоњ к≥лькост≥ людей. ” де€ких внасл≥док цього з'€вилас€ нев≥дпов≥дн≥сть добових ритм≥в орган≥зму, що прийн€то називати десинхроноз.

як про€вл€Їтьс€ десинхроноз?

“аке порушенн€ добових ритм≥в маЇ вс≥м нам в≥дом≥ симптоми: зниженн€ працездатност≥, мл€в≥сть, порушенн€ сну, втрата апетиту. ќдн≥ з нас можуть швидко пристосуватис€ до нового режиму, в ≥нших, навпаки, перерахован≥ вище €вища викликають серйозн≥ в≥дхиленн€ в робот≥ орган≥в ≥ систем. ” такому випадку н≥ в €кому раз≥ не можна за допомогою таких засоб≥в €к кава, м≥цний чай, алкоголь намагатис€ подолати виникл≥ симптоми.

“акий же стан виникаЇ ≥ при перем≥щенн≥ в простор≥, в ≥нший часовий по€с п≥д час подорожей. јле найб≥льш масовий про€в десинхроноза спостер≥гаЇтьс€ при переведенн≥ стр≥лок годинника на л≥тн≥й (або на зимовий) час. ƒл€ людського орган≥зму це справжн≥й стрес, тому у багатьох прот€гом перших двох тижн≥в трапл€Їтьс€ десинхроноз, оск≥льки перех≥д на л≥тн≥й час в≥дкидаЇ нас в зону темр€ви. «≥ зб≥льшенн€м св≥тлового дн€ цей стан поступово проходить, орган≥зм адаптуЇтьс€, пол≥пшуЇтьс€ настр≥й ≥ самопочутт€.


12.07.2015