Ќавч≥тьс€ слухати сигнали свого т≥ла!
Ќавч≥тьс€ слухати сигнали свого т≥ла!
Ќавч≥тьс€ слухати сигнали свого т≥ла!

„ому наше т≥ло схильне до р≥зних хвороб? ћожливо, ми просто не вм≥Їмо прислухатис€ до сигнал≥в свого т≥ла?

 оли т≥ло висловлюЇ €кусь здорову потребу, а розум в≥дмовл€Їтьс€ слухати, цим порушуЇтьс€ р≥вновага, а також закладаЇтьс€ основа дл€ розд≥ленн€ розуму ≥ т≥ла.

«гадайте сам≥, €к це буваЇ. Ќаприклад, ваше т≥ло втомлене ≥ хоче спати, але розум ≥гноруЇ цю потребу ≥ змушуЇ вас дивитис€ телев≥зор п≥зно ввечер≥.

¬и зак≥нчили прийом њж≥ ≥ ваше т≥ло перенасичене, але розум вимагаЇ продовженн€ банкету ≥ повертаЇ вас до столу за черговою порц≥Їю десерту.

јбо навпаки, - т≥ло потребуЇ њж≥, а розум напол€гаЇ на продовженн≥ роботи.

«найоме вс≥м ≥ таке €вище - т≥ло сигналить про необх≥дн≥сть зв≥льнити сечовий м≥хур, але розум не хоче в≥дриватис€ в≥д ц≥кавого моменту у ф≥льм≥.

якщо т≥ло хоче пот€гнутис€, але розум каже, що недобре турбувати пасажир≥в, що сид€ть з вами в одному р€ду.

ќдним словом, пора почати прислухатис€ до сигнал≥в свого т≥ла ≥ ставитис€ до них з повагою, тод≥ вони принесуть користь вашому здоров'ю. “реба сказати, що кожен з нас сам добре знаЇ, €к≥ сигнали нашому т≥лу на благо, а €к≥ - насл≥док нехороших звичок.

 ожен раз, коли виникаЇ конфл≥кт м≥ж ф≥зичними потребами та потребами ментальними, запитайте себе: чи допоможе мен≥ задоволенн€ потреби бути здоров≥шим ≥ молодшим? ѕри позитивн≥й в≥дпов≥д≥ - задовольн≥ть цю потребу. јле €кщо в≥дпов≥дь негативна ≥ ви розум≥Їте, що дана д≥€ може запод≥€ти вам шкоду - ≥гноруйте њњ.

ЅуваЇ, що звичка наст≥льки сильна, що в≥дмовитис€ в≥д нењ не вистачаЇ р≥шучост≥ ≥ сили вол≥, виконайте њњ з повним усв≥домленн€м ≥ увагою до свого т≥ла. Ќе варто суворо судити себе за це, краще стати св≥домим св≥дком свого вибору.  оли ви почнете регул€рно спостер≥гати за р≥шенн€ми, то скоро побачите, що ≥мпульси, €к≥ створюють конфл≥кт м≥ж т≥лом ≥ розумом, з'€вл€ютьс€ все р≥дше.