’то сильн≥ший: людський мозок або комп'ютер?
’то сильн≥ший: людський мозок або комп'ютер?
’то сильн≥ший: людський мозок або комп'ютер?

 ажуть, що мозок людини сильн≥ше комп'ютера. јле €к можна оц≥нити продуктивн≥сть людського мозку?

‘ах≥вц≥ јф≥нського нац≥онального ун≥верситету зум≥ли визначити обс€г можливостей мозку за допомогою функц≥ональноњ магн≥тно-резонансноњ томограф≥њ. ƒосл≥дженн€ пол€гало в анал≥з≥ виконанн€ простих зорово-моторних проб, загалом було зад≥€но близько 50 незалежних процес≥в одночасно.

≈ксперимент показав, що наш мозок може виконувати в≥дразу к≥лька завдань. ¬чен≥ поставили мету п≥драхувати, €ка точне число незалежних процес≥в може п≥дтримувати мозок. “ехнолог≥€ ћ–“ дозвол€Ї в≥зуал≥зувати активн≥сть р≥зних д≥л€нок мозку за рахунок насиченн€ њх киснем. ѕри цьому мозок умовно розбиваЇтьс€ на д≥л€нки обс€гом приблизно 5 куб.мм. ќсь ≥ виходить у нас в мозку своЇр≥дна тривим≥рна с≥тка мозковоњ активност≥.

¬ид≥лити в ц≥й складн≥й схем≥ незалежн≥ процеси - завданн€ непросте. ƒл€ цього був використаний стандартний метод статистичноњ обробки, або незалежний факторний анал≥з. —початку метод був застосований на штучно змодельован≥й ћ–“-картинц≥, а пот≥м з реальними 9 випробуваними.

ѕ≥д час томограф≥њ учасники виконували два види простих завдань. ѕерше - стандартна зорово-моторна д≥€, коли потр≥бно виконати €кусь д≥ю в залежност≥ в≥д зорового стимулу. «авданн€ пол€гало в тому, що перед випробуваним на екран≥ в будь-€к≥й його частин≥ з'€вл€лас€ червона або зелена коробка. ѕри по€в≥ червоноњ коробки, випробовуваний повинен був вказати на нењ вказ≥вним пальцем правоњ руки, при зелен≥й - пальцем л≥воњ руки. «авданн€ ускладнювалось, коли розташуванн€ коробки ≥ рука не зб≥галис€.

ќбробивши вс≥ вим≥рюванн€, вчен≥ прийшли до висновку, що в момент виконанн€ завданн€ в головному мозку було активно одночасно близько 50 незалежних процес≥в. ѕри виконанн≥ другого завданн€ на розп≥знанн€ предмет≥в ≥ в≥днесенн€ њх до певноњ категор≥њ, активних процес≥в було в≥дзначено менше.

¬чен≥ говор€ть, що це число далеко не максимум, але нав≥ть воно на пор€док вище того, на що здатн≥ сучасн≥ комп'ютери.

26.05.2015