‘≥зкультура допоможе ж≥нкам запоб≥гти розвитку раку грудей
‘≥зкультура допоможе ж≥нкам запоб≥гти розвитку раку грудей
‘≥зкультура допоможе ж≥нкам запоб≥гти розвитку раку грудей

¬чен≥ з ѕ≥вн≥чноњ  арол≥ни (—Ўј) прийшли до висновку, що нав≥ть прост≥ ф≥зичн≥ вправи, що виконуютьс€ ж≥нками до, п≥д час ≥ п≥сл€ менопаузи, можуть запоб≥гти розвитку раку грудей, €кщо при цьому контролювати свою вагу.

‘ах≥вц≥ з≥ Ўколи глобальноњ охорони здоров'€ спробували знайти зв'€зок м≥ж регул€рною ф≥зичною активн≥стю в р≥зн≥ пер≥оди житт€ ≥ ризиком розвитку раку молочноњ залози.

” досл≥дженн≥ вз€ли участь 1500 ж≥нок з раком грудей ≥ 1555 ж≥нок без такого д≥агнозу, в≥к €ких склав в≥д 20 до 98 рок≥в. –ан≥ше ц≥ ж≥нки брали участь у проект≥ з вивченн€ впливу навколишнього середовища на розвиток ракових пухлин.

«'€сувалос€, що ж≥нки, €к≥ виконували ф≥зичн≥ вправи прот€гом репродуктивного пер≥оду ≥ в пер≥од менопаузи, мали менше ймов≥рност≥ захвор≥ти на рак. ѕом≥чено, що у кл≥Їнток, €к≥ були ф≥зично активн≥ 10-19 годин на тиждень, спостер≥гавс€ високий в≥дсоток скороченн€ ризику (30%). ѕри оц≥нюванн≥ зниженн€ ризик≥в вчен≥ враховували вс≥ р≥вн≥ ф≥зичного навантаженн€. ¬и€вилос€, що ф≥зичн≥ вправи скорочують ризик виникненн€ будь-€коњ форми раку молочноњ залози, пов'€заноњ з гормональними рецепторами, найпоширен≥ших тип≥в пухлини у ж≥нок.

—постереженн€ за пониженн€м ризику розвитку хвороби у ж≥нок, що виконували регул€рно вправи п≥сл€ менопаузи, несуть обнад≥йлив≥ в≥домост≥ дл€ дам старшого в≥ку.

јле вчен≥ так само ви€вили ≥ той факт, що ф≥зичн≥ навантаженн€ в сукупност≥ ≥з зб≥льшенн€м маси т≥ла, все одно дають високий ризик розвитку раку. “обто наб≥р ваги може звести на Ђн≥ї вс≥ позитивн≥ ефекти ф≥зичних вправ.

06.05.2015