ѕор€тунок в≥д бактер≥альних ≥нфекц≥й - м≥дь
ѕор€тунок в≥д бактер≥альних ≥нфекц≥й - м≥дь
ѕор€тунок в≥д бактер≥альних ≥нфекц≥й - м≥дь

ѕроблема, з €кою з≥ткнулис€ медики ус≥х крањн, - ст≥йк≥сть сучасних бактер≥й до антиб≥отик≥в. јле вчен≥, намагаючись вир≥шити цю проблему, запропонували новий спос≥б боротьби з поширенн€м бактер≥й, €кий пол€гаЇ у використанн≥ м≥д≥.

¬чен≥ вид≥лили два фактори, завд€ки €ким бактер≥њ набувають вражаючу ст≥йк≥сть до р≥зних вид≥в антиб≥отик≥в:

- горизонтальний перенос ген≥в, коли обм≥н генами в≥дбуваЇтьс€ м≥ж кл≥тинами, €к≥ не Ї батьк≥вськими або в≥д нащадк≥в;
- глобал≥зац≥€, €ка пол€гаЇ в стр≥мкому розвитку транспорту та зростанн≥ населенн€, що спри€Ї ≥нтенсивному обороту бактер≥й у св≥т≥.

як правило, бактер≥њ передаютьс€ побутовим шл€хом: наприклад, €ка-небудь ст≥йка до антиб≥отик≥в бактер≥€ потрапл€Ї в ™вропу на ручц≥ дорожньоњ сумки. јле €кщо сл≥дувати рекомендац≥€м вчених, то це можна легко запоб≥гти. ¬чен≥ пропонують використовувати м≥дь та њњ сплави при виробництв≥ поручн≥в, ручок та ≥нших поверхонь, з €кими стикаЇтьс€ людина.

ћетою досл≥дженн€ було з'€сувати, €к впливаЇ нержав≥юча сталь ≥ м≥дь на бактер≥њ. ¬ експеримент≥ зад≥€ли ст≥йк≥ до антиб≥отик≥в штами Escherichia coli ≥ Klebsiella pneumoniae. ≈ксперимент показав, що обидв≥ бактер≥њ прекрасно почувають себе на стали, але гинуть на м≥д≥. ѕри цьому порушуЇтьс€ вс€ ƒЌ  бактер≥й, у тому числ≥ ≥ плазм≥дна, зазвичай м≥стить гени ст≥йкост≥ до л≥карських препарат≥в.

«вичайно, не варто влаштовувати м≥дний бум ≥ м≥н€ти у будинку весь посуд на м≥дний ≥ ставити м≥дну ванну, але в м≥сц€х найб≥льш ймов≥рного скупченн€ бактер≥й цей метал може ≥стотно зменшити њх концентрац≥ю, чим покращитьс€ еп≥дем≥олог≥чна ситуац≥€. ” л≥карн€х також м≥дь придалас€ б дл€ боротьби з ≥нфекц≥€ми.

25.04.2015