ѕесим≥сти живуть довше?
ѕесим≥сти живуть довше?

ѕесим≥сти можуть рад≥ти: у людей з похмурими думками в к≥лька раз≥в б≥льше шанс≥в прожити довше за тих, хто безтурботно рад≥Ї життю. ƒосл≥дженн€ показали, що занижен≥ оч≥куванн€ робл€ть людей б≥льш обережними, примушуючи вести здоровий спос≥б житт€.

Ќ≥мецьк≥ вчен≥ провели досл≥дженн€, в €кому вз€ли участь б≥льше 40 000 чолов≥к. як ви€вилос€, т≥ з них, хто жив з оптим≥стичними гаслами, мали б≥льше шанс≥в померти ранньою смертю або отримати травми ≥ залишитис€ ≥нвал≥дами.

ѕесим≥стичне ставленн€ до житт€ може стати стимулом дл€ людей жити з б≥льшою обережн≥стю, дотримуватис€ вс≥х запоб≥жних заход≥в ≥ стежити за своњм здоров'€м.

”часник≥в експерименту розд≥лили на три в≥ков≥ групи: 18-39 рок≥в, 40-64 рок≥в ≥ старше. „ерез кожн≥ п'€ть рок≥в вони повинн≥ були пов≥домл€ти про те, наск≥льки задоволен≥ своњм житт€м. ¬сього спостереженн€ тривали 20 рок≥в.

ƒобровольц≥ з другоњ групи (43%) бачили своЇ житт€ в похмурих тонах, а 25% з них були налаштован≥ оптим≥стично ≥ впевнен≥, що все в њхньому житт≥ складетьс€ чудово. ѕредставники третьоњ Ђл≥тньоњї групи ви€вилис€ б≥льш схильними передр≥кати неприЇмност≥. ƒо реч≥, прогнози старих ви€вилис€ самими в≥рними. ” ход≥ досл≥дженн€ з'€сувалос€ ≥ те, що зб≥льшенн€ ймов≥рност≥ травмуватис€ ≥ стати ≥нвал≥дом пов'€зано з≥ зростанн€м доход≥в. “ак, люди з обмеженими ф≥нансовими можливост€ми ≥ песим≥стичним ставленн€м до житт€ можуть прожити довше багатьох оптим≥ст≥в.


18.03.2015