ѕро що розпов≥сть здатн≥сть сто€ти на одн≥й ноз≥?
ѕро що розпов≥сть здатн≥сть сто€ти на одн≥й ноз≥?
ѕро що розпов≥сть здатн≥сть сто€ти на одн≥й ноз≥?

¬чен≥ знайшли ц≥кавий спос≥б перев≥рити стан здоров'€ людини - здатн≥сть сто€ти на одн≥й ноз≥. “аким чином л≥кар≥ можуть перев≥рити стан мозку ≥ ризик ≥нсульту.

якщо хворий не може сто€ти на одн≥й ноз≥ б≥льше 20 с, то у нього спостер≥гаЇтьс€ п≥двищений ризик ≥нсульту, пошкодженн€ кровоносних судин мозку, а у здорових людей це говорить про зниженн€ когн≥тивних функц≥й. ÷ей простий тест може стати показником ранн≥х патолог≥чних зм≥н у мозку ≥ допомогти л≥кар€м вчасно вжити необх≥дних заход≥в.

ѕравильн≥сть даного тесту була встановлена €понськими вченими в ход≥ досл≥дженн€, €ке включало в себе 841 ж≥нку ≥ 546 чолов≥к≥в, середн≥й в≥к €ких склав 67 рок≥в. ”часникам запропонували сто€ти на одн≥й ноз≥ з в≥дкритими очима прот€гом 60 секунд. Ћ≥кар≥ встановили, що нездатн≥сть сто€ти на одн≥й ноз≥ б≥льше 20 секунд пов'€зана з хворобою др≥бних судин, а саме при незначному ≥нфаркт≥ без симптом≥в (лакунарний м≥окард або м≥крокровотечами).

—аме у таких хворих вчен≥ ви€вили нездатн≥сть сто€ти на одн≥й ноз≥ б≥льше 20 секунд.

Ѕ≥льш ранн≥ досл≥дженн€ вивчили зв'€зок м≥ж ходою, ф≥зичними зд≥бност€ми ≥ ризиком ≥нсульту. ƒане досл≥дженн€ Ї одним з перших, в €кому ви€влено зв'€зок м≥ж станом мозку ≥ здатн≥стю сто€ти на одн≥й ноз≥.

Ѕуло встановлено, що нав≥ть при незначному пошкодженн≥ судин в≥дбуваЇтьс€ микроанг≥опати€ артер≥ол в головному мозку, що робить ц≥ артер≥њ менш гнучкими ≥ може перешкоджати потоку кров≥. “акий стан характерний при в≥кових зм≥нах ≥ супроводжуЇтьс€ втратою координац≥њ рух≥в, а також когн≥тивними порушенн€ми.

Ћ≥кар≥ також ви€вили, що люд€м старше 60 рок≥в ≥ старше важко довго сто€ти на одн≥й ноз≥. ўоб перев≥рити, наск≥льки в пор€дку ваш мозок, просто пост≥йте прот€гом хвилини на одн≥й ноз≥. якщо б≥льше 20 секунд не виходить, необх≥дна консультац≥€ л≥кар€.


05.03.2015