„и можна њсти нестигл≥ фрукти д≥т€м?
„и можна њсти нестигл≥ фрукти д≥т€м?
„и можна њсти нестигл≥ фрукти д≥т€м?

јлерг≥€ - дуже поширене €вище в даний час, особливо серед д≥тей. –≥зн≥ алерг≥чн≥ реакц≥њ т≥сно пов'€зан≥ з тим, що д≥тей з раннього в≥ку не правильно годують.

јдже ран≥ше д≥ти спок≥йно вживали зелен≥ €блука, ≥ батьки не сварили њх за це, на в≥дм≥ну в≥д нашого часу. Ѕагато дорослих вважають, що вживанн€ зелених (незр≥лих) фрукт≥в Ї причиною дизентер≥њ. јле об≥знана сучасна мама повинна знати, що дизентер≥ю викликаЇ зовс≥м ≥нше, а саме збудник - дизентер≥йна паличка. ј от зелен≥ €блука м≥ст€ть багато бурштиновоњ кислоти, у багатьох же д≥тей в ранньому в≥ц≥ в орган≥зм≥ спостер≥гаЇтьс€ деф≥цит саме ц≥Їњ речовини. Ѕурштинова кислота м≥ститьс€ в молодих пагонах винограду, в зелених €блуках, в зелених сливах та ≥н. “ому дитина ≥ т€гнетьс€ саме до цих плода≥в, на €к≥ доросл≥ ≥ дивитис€ без оскоми не можуть. ƒит€чий орган≥зм сам в≥дчуваЇ, наск≥льки потр≥бна йому ц€, можливо, невелика, доза кислоти.

“реба в≥дзначити, що орган≥зм кожноњ дитини сам знаЇ, €ких м≥кроелемент≥в не вистачаЇ саме йому, ≥ в €ких продуктах харчуванн€ вони м≥ститьс€. Ќе сл≥д забувати ≥ те, що ран≥ше, коли б≥льш≥сть д≥тей виростало в сел≥, вс≥ рослини, вс€ природа була до њхн≥х послуг: город, сад, л≥с. Ѕ≥льш≥сть сучасних д≥тей, навпаки, народжуютьс€ ≥ живуть у м≥стах. Ћюди з раннього дитинства обд≥лен≥ природними благами. «ам≥сть того, щоб з'њсти зелене €блуко, д≥ти њд€ть куплен≥ батьками банани, апельсини, к≥в≥, тобто плоди чужоњ земл≥, до €ких наш орган≥зм незвичний.  р≥м того, вс€ ц€ екзотика обробл€Їтьс€ х≥м≥катами, щоб не псувалас€ п≥д час транспортуванн€ ≥ тривалого збер≥ганн€. “аким чином, д≥ти приречен≥ разом з плодами вживати ще й ц≥ х≥м≥чн≥ речовини. „и не корисн≥ше з'њсти зелене €блуко, т≥льки що з≥рване з дерева?

 02.03.2015