як впливаЇ смайлик на мозок?
як впливаЇ смайлик на мозок?

” наше стол≥тт€ в≥ртуального сп≥лкуванн€ ми часто своњ емоц≥њ висловлюЇмо через придуман≥ веб-дизайнерами смайлики ≥ ан≥мац≥њ. Ќещодавно вчен≥ з'€сували, що смайлики впливають на людський мозок.

ƒосл≥дженн€ показало, що смайлики активують д≥л€нки мозку, €к≥ працюють, коли людина дивитьс€ на справжн≥ обличч€. “аким чином, мозок Ђобробл€Її њх €к справжнЇ обличч€. ƒе€к≥ психологи вважають, що смайлики стають новою формою сп≥лкуванн€, €ку створила людина. ј дл€ декодуванн€ новоњ мовноњ форми в нашому мозку формуЇтьс€ новий шаблон мозковоњ активност≥. Ћюдина д≥йсно б≥льшу увагу прид≥л€Ї обличч€м, н≥ж ≥ншим об'Їктам, що потрапл€ють в поле зору, коли намагаЇтьс€ зрозум≥ти емоц≥њ сп≥врозмовника.

√рупа вчених вир≥шила перев≥рити, чи буде це твердженн€ в≥рним у випадку з≥ смайликами.
” досл≥дженн≥ вз€ли участь 20 чолов≥к, €ким були показан≥ смайлики, створен≥ з двокрапки, деф≥са та дужки, а також безглузд≥ символи. ƒл€ визначенн€ характеру активност≥ мозку при розгл€д≥ зображень вчен≥ використовували електроф≥з≥олог≥ю. ¬ результат≥ ви€вили, що люди реагують на смайлики так само, €к ≥ на справжн≥ обличч€. “аке в≥дкритт€ вкрай вразило досл≥дник≥в.

¬они в≥дзначають, що у людини немаЇ вродженоњ нейронноњ реакц≥њ на смайлики. ƒо 1982 року поЇднанн€:-) н≥коли б не активувало област≥ головного мозку, що в≥дпов≥дають за розп≥знаванн€ ос≥б. јле тепер це в≥дбуваЇтьс€, так €к ми знаЇмо, що воно €вл€Ї собою обличч€.

÷€ штучно створена нейронна реакц≥€ представл€Ї ц≥кавий предмет вивченн€ дл€ вчених.
¬перше смайлик з'€вивс€ в 1862 роц≥ в стенограм≥ промови президента —Ўј јвраама Ћьнкольна. “аким чином була в≥дображена реакц≥€ публ≥ки (см≥х, оплески) до вступноњ жарт≥влив≥й частини Ћ≥нкольна.

јвтором вс≥м знайомоњ усм≥хненого жовтогообличч€ став американський художник ’арв≥ Ѕолл, €кий розробив його на замовленн€ страховоњ компан≥њ, кер≥вники €коњ вир≥шили нагадати сп≥вроб≥тникам, що кл≥Їнтам треба посм≥хатис€. Ќа створенн€ смайлика у художника п≥шло 10 хвилин, за €к≥ в≥н заробив 45 долар≥в.

11.01.2015