–обота на в≥дпов≥дальних посадах упов≥льнюЇ стар≥нн€
–обота на в≥дпов≥дальних посадах упов≥льнюЇ стар≥нн€
–обота на в≥дпов≥дальних посадах упов≥льнюЇ стар≥нн€

ѕост≥йне розумове напруженн€ на робот≥, необх≥дн≥сть пост≥йно приймати в≥дпов≥дальн≥ р≥шенн€ благотворно позначаЇтьс€ на стан≥ головного мозку, а також упов≥льнюЇ розвиток негативних в≥кових зм≥н.

Ќ≥мецьк≥ вчен≥ провели досл≥дженн€, в €кому вз€ли участь 195 ос≥б в≥ком в≥д 55 до 99, €к≥ страждають в≥ковою деменц≥Їю, а також 229 здорових людей т≥Їњ ж в≥ковоњ групи. « њх допомогою вчен≥ проанал≥зували вплив на стан мозку р≥зних соц≥альних фактор≥в, зокрема характеру д≥€льност≥.

” результат≥ ви€вилос€, що у людей, змушених довг≥ роки займатис€ розумовою д≥€льн≥стю, особливо кер≥вною роботою, €ка вимагаЇ прийн€тт€ в≥дпов≥дальних р≥шень ≥ змушуЇ в≥дпов≥дати за д≥њ п≥длеглих, в≥ков≥ зм≥ни головного мозку розвивалис€ пов≥льн≥ше. “акож ви€вилос€, що у них р≥дше розвивалис€ так≥ нейродегенеративн≥ захворюванн€, €к, наприклад, хвороба јльцгеймера. ” тих же, хто займавс€ ф≥зичною працею або операторською д≥€льн≥стю, що вимагають повторень звичних д≥й, мозок стар≥Ї набагато швидше.

ѕричину таких в≥дм≥нностей вчен≥ поки що не знайшли. јле найб≥льш ймов≥рними вважаютьс€ дв≥ г≥потези. ѕерша верс≥€ заснована на припущенн€х, що ф≥зична прац€ част≥ше пов'€заний з≥ вс≥л€кими травмами. ƒруга пов'€зана з тим, що насправд≥ не робота впливаЇ на стан мозку, а особливост≥ стану мозку впливають на виб≥р профес≥њ. ѕри цьому не занадто висок≥ ≥нтелектуальн≥ зд≥бност≥, €ких сама людина може не пом≥чати, можуть перешкодити њй знайти хорошу посаду, а пот≥м вже про€витис€ в повн≥й сил≥.

”чен≥ також в≥дзначили, що за допомогою даного досл≥дженн€ њм вдалос€ довести, що умови роботи так чи ≥накше впливають на стан нервовоњ системи. “обто при вибор≥ м≥сц€ роботи можна запоб≥гти переходу практично непом≥тних спочатку зм≥н стану мозку у важкий нейродегенеративний стан.

22.01.2014