ѕесим≥сти не замислюютьс€ про майбутнЇ?
ѕесим≥сти не замислюютьс€ про майбутнЇ?
ѕесим≥сти не замислюютьс€ про майбутнЇ?
ѕро негативний вплив на здоров'€ песим≥зму психологи говор€ть давно. “епер вчен≥ з'€сували, що сприйн€тт€ житт€ визначаЇ ставленн€ людини до свого здоров'€.

“ак, будучи в стаб≥льно поганому настроњ, людина б≥льш схильна до насиченн€ нездоровою њжею, а от коли людина почуваЇтьс€ добре, то, швидше за все, буде в≥ддавати перевагу здоров≥й њж≥. «а даними американськоњ досл≥дницькоњ групи, оптим≥сти б≥льше думають про своЇ майбутнЇ ≥ визнають довгостроков≥ переваги споживанн€ поживноњ њж≥.

ћер≥л √арднер, доцент ун≥верситету з≥ штату ƒелавер, провела досл≥дженн€, в результат≥ €кого з'€сувала, що перспектива часу допомагаЇ люд€м зробити кращий виб≥р.

√рупа вчених п≥д кер≥вництвом ћер≥л провела експеримент, щоб вивчити питанн€ вибору здоровоњ њж≥ людьми в гарному настроњ, тод≥ €к в похмурому настроњ люди вибирають швидку њжу. якщо людина перебуваЇ в поганому настроњ, то зосереджуютьс€ на тому, що можна з'њсти швидко. “ому фах≥вц≥ рад€ть: €кщо у вас поганий настр≥й ≥ ви збираЇтес€ прийн€ти њжу, то знайд≥ть спершу альтернативн≥ способи пол≥пшенн€ настрою, наприклад, посп≥лкуйтес€ з друз€ми або послухайте музику.

Ќегатив же змушуЇ людину зосереджуватис€ на короткостроков≥й перспектив≥, а тому ми п≥дсв≥домо вважаЇмо за краще нездорову њжу, €ка задовольн€Ї нашу потребу почувати себе добре.

” ход≥ експерименту фах≥вц≥ в≥дзначили, що люди в гарному настроњ вибирають б≥льш поживн≥ вар≥анти, њм подобаЇтьс€ ≥де€ залишатис€ здоровими до старост≥. “аким чином вчен≥ зробили висновок, що позитивний настр≥й змушуЇ людей думати про майбутнЇ.

02.10.2014