„и можливо вчитис€ ув≥ сн≥?
„и можливо вчитис€ ув≥ сн≥?

„и можна перед ≥спитом виспатис€? “ак уже повелос€, що серйозним випробуванн€м у навчанн≥ передуЇ безсонна н≥ч. јле вчен≥ стверджують, що можна об≥йтис€ ≥ без такоњ муки ≥ використовувати б≥льш зручний спос≥б п≥дготовки до тест≥в. Ќеспод≥ване досл≥дженн€ нейроф≥з≥олог≥в з „икаго показало, що люди можуть навчатис€ нав≥ть ув≥ сн≥!

—екрет у тому, що треба перехитрити наш несв≥домий мозок, а саме змусити його швидко запам'€товувати групи спогад≥в, незалежно в≥д того, що вам довелос€ вчити. ÷ей прийом можна використовувати зам≥сть пов≥льного цементуванн€ спогад≥в, €к це зазвичай буваЇ.

”часникам досл≥дженн€ роздали д≥аграми, в €ких показувалос€, €к треба грати дв≥ прост≥ фортеп≥анн≥ мелод≥њ. ¬с≥м вид≥лили однакову к≥льк≥сть часу на засвоЇнн€ мелод≥њ, а пот≥м дали 90-хвилинний сон. ѕоки учасники спали, одна з мелод≥й тихо програвалас€ на повтор≥ прот€гом чотирьох хвилин.  оли людей розбудили, вони змогли з≥грати саме цю мелод≥ю програти правильно на 4% част≥ше, н≥ж та, €ка не програвалас€. “обто пам'€ть показала значний результат всього лише в≥д чотирьох хвилин Ђнавчанн€ ув≥ сн≥ї.

ѕ≥д час сну учасникам зробили електроенцефалограму мозку, €ка показала шпиндельну активн≥сть в т≥й частин≥ мозку, €ка пов'€зана з моторними рухами рук ≥ запам'€товуванн€м п≥сень у сп≥вочих птах≥в ≥ людини. ≈ксперимент показав, що Ђп≥дживленн€ї процесу запам'€товуванн€ п≥д час сну впливаЇ на процес консол≥дац≥њ спогад≥в в пов≥льн≥й фаз≥.

ƒане досл≥дженн€ дозвол€Ї зробити висновок, що включенн€ тихою ауд≥озаписи п≥д час сну допомагаЇ краще засвоювати й запам'€товувати матер≥ал. ÷е стосуЇтьс€ не т≥льки мелод≥й, а й, наприклад, ≥ноземноњ мови, лекц≥њ з будь-€кого предмету.

—пробуйте, а раптом це вам допоможе!