ќбережно, парацетамол!
ќбережно, парацетамол!

’олодна пора року неминуче несе з собою зб≥льшенн€ випадк≥в простудних ≥ в≥русних захворювань. “ак €к хвор≥ти в наш≥ дн≥ - це накладно дл€ с≥мейного бюджету, то ми знаходимо простий вих≥д: купити в аптец≥ швидкод≥ючий зас≥б, €кий задавить хвороб≥ на початковому етап≥. ≤ все б добре, €кби не негативний вплив на орган≥зм де€ких складових даних препарат≥в, наприклад, парацетамолу.

ѕрот€гом багатьох рок≥в парацетамол позиц≥онувавс€ ¬ќќ« €к найбезпечн≥ший анальгетик. ѕроте численн≥ досл≥дженн€ показали, що цей препарат при тривалому застосуванн≥ або передозуванн≥ викликаЇ серйозн≥ поб≥чн≥ ефекти, в тому числ≥ ≥ нефротоксичну ≥ гепатотоксичну д≥ю.

¬ —Ўј, јвстрал≥њ, ¬еликобритан≥њ та Ќов≥й «еланд≥њ гепатотоксичн≥сть парацетамолу Ї найпоширен≥шою причиною печ≥нковоњ недостатност≥. ѕрот€гом дек≥лькох рок≥в в —Ўј велис€ досл≥дженн€, спр€мован≥ на вивченн€ ускладнень, викликаних парацетамолом. ѕроблема стала особливо гострою, коли у зв'€зку з неконтрольованим прийомом парацетамоловм≥стких препарат≥в почаст≥шали випадки передозуванн€, що викликаЇ ураженн€ печ≥нки. ўор≥чно з д≥агнозом ураженн€ печ≥нки т≥льки в Ўтатах до л≥карень потрапл€ють 56 тис€ч ос≥б, 458 випадк≥в з них в середньому зак≥нчуютьс€ летально.

ўоб уникнути сумних насл≥дк≥в, необх≥дно пам'€тати, що одномоментний прийом в доз≥ б≥льше 10 г у дорослих ≥ 140 мг/кг т≥ла у д≥тей веде до отруЇнн€ з важким ураженн€м печ≥нки. “ака ж картина можлива ≥ при прийом≥ звичайних доз препарату в поЇднанн≥ з алкоголем або ≥ндукторами фермент≥в цитохрому –-450 (антиг≥стам≥нн≥ препарати, фенобарб≥тал, глюкокортикоњди, етакринова кислота). ƒосл≥дженн€ показали ≥ те, що при тривалому прийом≥ парацетамолу, б≥льш 1 таблетки на день, в два рази зб≥льшуЇтьс€ ризик розвитку важкоњ нефропат≥њ, €ка призводить до нирковоњ недостатност≥.

ќсобливо небезпечно застосуванн€ парацетамолу ваг≥тними ж≥нками, так €к може в≥дбитис€ на розвитку мозку малюка. ўоб довести негативний вплив препарату, шведськ≥ вчен≥ провели досл≥ди на дес€тиденних мишен€тах, €ким вводили маленьк≥ дози парацетамолу. Ќадал≥ в≥дзначалас€ б≥льш г≥перактивна повед≥нка тварин ≥ порушенн€ функц≥њ пам'€т≥.

якщо перенести такий вплив на пл≥д в утроб≥ матер≥, то застосуванн€ парацетамолу при ваг≥тност≥ може позначитис€ на когн≥тивн≥й функц≥њ малюка. “аким чином, попул€рний препарат здатний нашкодити ще не народжен≥й дитин≥, зм≥нюючи њњ реакц≥ю на парацетамол в дорослому в≥ц≥.

” зв'€зку з цим медики закликають ваг≥тних ж≥нок з особливою обережн≥стю ставитис€ до препарат≥в з вм≥стом парацетамолу. ќсобливу небезпеку в≥н представл€Ї на останн≥х терм≥нах. Ћ≥кар≥ вважають доречним прийом препарату лише в р≥дк≥сних випадках, коли в≥дзначаЇтьс€ п≥двищенн€ температури т≥ла вище 38 градус≥в.

¬елика к≥льк≥сть торгових марок, що випускають парацетамол п≥д р≥зними назвами, викликаЇ небезпеку передозуванн€. —аме тому при покупц≥ под≥бних засоб≥в необх≥дно ретельно вивчити њх склад, а ще краще порадитис€ з л≥карем.