ƒ≥агностика депрес≥њ за анал≥зом кров≥
ƒ≥агностика депрес≥њ за анал≥зом кров≥
ƒ≥агностика депрес≥њ за анал≥зом кров≥

“ерм≥н Ђдепрес≥€ї в сучасному св≥т≥ став наст≥льки звичним, що будь-€ке внутр≥шнЇ напруженн€ ми готов≥ охарактеризувати саме €к депрес≥ю. јле чи ≥снуЇ медична д≥агностика цього псих≥чного розладу? як зрозум≥ти, що вас турбуЇ депрес≥€?

” б≥льшост≥ випадк≥в л≥кар≥ ставл€ть д≥агноз з≥ сл≥в пац≥Їнта, €к≥ важко назвати об'Їктивними симптомами хвороби, ≥, €к правило, вони неточн≥ ≥ приблизн≥. ќсь ≥ виходить, що методом д≥агностики Ї розпов≥д≥ пац≥Їнт≥в. јле €кщо застуду чи ≥нше ф≥з≥олог≥чне захворюванн€ можуть п≥дтвердити лабораторн≥ анал≥зи, то з депрес≥Їю все складн≥ше ... було донедавна. “ак €к вид≥в депрес≥й б≥льше дес€тка, то к≥льк≥сть тест≥в дл€ њх встановленн€ була величезна.

ќднак тепер американськ≥ вчен≥ розробили спец≥альний б≥ох≥м≥чний тест, €кий допоможе визначити симптоми депрес≥њ з високим в≥дсотком точност≥. ÷е анал≥з кров≥, спр€мований на ви€вленн€ дев'€ти речовин, зм≥на р≥вн€ €ких св≥дчить про на€вн≥сть або в≥дсутн≥сть депресивного стану у пац≥Їнт≥в.

¬ експеримент≥ вз€ли участь б≥льше ста ос≥б (одн≥ з депрес≥Їю, ≥нш≥ - здоров≥). –езультати досл≥дженн€ вражаюч≥: точн≥сть тесту склала 90%!

ўо ж враховуЇтьс€ в анал≥з≥ кров≥ на депрес≥ю?

- фактор еп≥дермального росту,

- альфа 1 антитрипсин,

- нейротроф≥чний фактор мозку,

- кортизол ≥ пролактин,

- резистин ≥ м≥Їлопероксидаза,

- розчинний рецептор фактора некрозу пухлини 2,

- апол≥попротењн —3.

¬становлено, що ц≥ речовини реагують на процеси запаленн€, на стреси та ≥нш≥ ф≥з≥олог≥чн≥ процеси орган≥зму.

–ан≥ше вже не раз робилис€ спроби лабораторного методу визначенн€ депрес≥њ. “епер такий метод з'€вивс€. —п≥вроб≥тники загальнокл≥н≥чн≥ л≥карн≥ в ћассачусетс≥ створили б≥ох≥м≥чний тест, здатний по дев'€ти параметрах кров≥ визначити на€вн≥сть депрес≥њ у пац≥Їнта.

–анн≥ спроби знайти метод д≥агностики ви€вл€лис€ провальними, так €к грунтувалис€ на одн≥й ознац≥. ќднак одна ознака не могла дати достов≥рноњ ≥нформац≥њ. “од≥ вчен≥ вз€лис€ анал≥зувати захворюванн€ за дев'€тьма показниками кров≥, що й призвело до правдивоњ д≥агностики.

“аким чином, тепер про на€вн≥сть депрес≥њ може розпов≥сти анал≥з кров≥, що буде б≥льш в≥рог≥дним, н≥ж звичайний опис пац≥Їнтом своњх в≥дчутт≥в ≥ настроњв.


15.05.2014