ћозок одиноких людей в≥др≥зн€Їтьс€ будовою
ћозок одиноких людей в≥др≥зн€Їтьс€ будовою
 ћозок одиноких людей в≥др≥зн€Їтьс€ будовою

„ому де€к≥ люди вважають за краще самотн≥сть, а ≥нш≥ соц≥ально активн≥? Ќещодавно вчен≥ з „иказького ун≥верситету провели спостереженн€ ≥ встановили, що мозок одиноких людей влаштований ≥накше. ѕри використанн≥ ћ–“ вони визначили, в €к≥й саме област≥ знаходитьс€ Ђцентр самотност≥ї.

÷€ група вчених-психолог≥в вже давно вивчаЇ людську псих≥ку. ќстаннЇ досл≥дженн€ було спр€моване на з≥ставленн€ даних ћ–“ мозку випробовуваних з њх соц≥альною повед≥нкою. ”чен≥ вир≥шили з'€сувати, €к≥ д≥л€нки мозку в≥дпов≥дають за т€гу до самотност≥ чи прагненн€ до соц≥альноњ активност≥.

”часть в експеримент≥ вз€ли 23 студентки. Ќа першому етап≥ вчен≥ д≥зналис€, наск≥льки кожна з них самотн€. ѕот≥м вс≥х учасниць в≥дправили на ћ–“, в ход≥ €кого њм показували приЇмн≥ картинки, а також неприЇмн≥ дл€ людини зображенн€.

—постереженн€ показало, що при перегл€д≥ позитивних картинок актив≥зуЇтьс€ передн€ область смугастого т≥ла, €ка, €к стверджують вчен≥, в≥дпов≥даЇ за позитивн≥ емоц≥њ ≥ задоволенн€. ≤ тут психологи ви€вили, що у самотн≥х учасниць ц€ область актив≥зувалас€ набагато слабк≥ше, н≥ж у соц≥ально активних. ЌеприЇмн≥ зображенн€ актив≥зували у д≥вчат скронево-т≥м'€не з'Їднанн€, €ке в≥дпов≥даЇ за визначенн€ значень пон€ть ≥ у€вленн€ про людей. ” ход≥ експерименту ви€вилос€, що ц€ зона б≥льш активна у самотн≥х людей.

¬чен≥ по€снили, що смугасте т≥ло активуЇтьс€ у людини через первинне задоволенн€, таке €к њжа, а також через вторинне, наприклад, грош≥. ” той же час цей центр стимулюЇ ≥ почутт€ любов≥, ≥ соц≥альн≥ контакти. Ќа думку психолог≥в, добров≥льна соц≥альна ≥зол€ц≥€ пов'€зана з≥ зниженою активн≥стю смугастого т≥ла.

–ан≥ше вчен≥ встановили, що смугасте т≥ло приймаЇ участь в обробц≥ даних про соц≥альний статус, а коли статус людини зм≥нюЇтьс€, воно активуЇтьс€. ‘ах≥вц≥ пом≥тили, що у самотн≥х людей мозок не видаЇ н≥€кого почутт€ задоволенн€ на позитивн≥ стимули, €к≥ пов'€зан≥ з соц≥альною взаЇмод≥Їю. ѕри цьому Ї ймов≥рн≥сть, що люд€м, €к≥ добров≥льно прир≥кають себе на соц≥альну ≥зол€ц≥ю, краще отримувати задоволенн€ в≥д чогось ≥ншого.

–азом з тим, вчен≥ впевнен≥, що змогли знайти в≥дпов≥дь на питанн€, чому де€к≥ люди вважають за краще самотн≥сть: њх мозок працюЇ по-≥ншому. Ќадал≥ чиказьк≥ вчен≥ збираютьс€ продовжувати вивчати зв'€зок м≥ж повед≥нкою людини ≥ будовою њњ мозку. Ѕ≥льше того, вони вважають, що незабаром психолог≥€ перестане вважатис€ т≥льки наукою про повед≥нку ≥ розум людини, а також стане наукою про мозок.


01.05.2014