яке осв≥тленн€ потр≥бно дл€ прийн€тт€ правильних р≥шень?
яке осв≥тленн€ потр≥бно дл€ прийн€тт€ правильних р≥шень?
яке осв≥тленн€ потр≥бно дл€ прийн€тт€ правильних р≥шень?

„асто при прийн€тт≥ важливого р≥шенн€ нам заважаЇ зосередитис€ неправильне осв≥тленн€. ƒо такого висновку прийшли американськ≥ вчен≥.

¬чен≥ з “оронто ( анада) ≥ ≤лл≥нойсу (—Ўј) провели досл≥дженн€, €ке довело, що занадто €скраве осв≥тленн€ спри€Ї прийн€ттю спонтанних р≥шень. ¬сього було проведено ш≥сть досл≥джень в р≥зних умовах осв≥тленн€, при €ких учасник≥в попросили оц≥нити пр€н≥сть кур€чого крильц€ з соусом, агресивн≥сть вигаданого персонажа, почутт€ у в≥дпов≥дь на де€к≥ слова, чиюсь приваблив≥сть ≥ смак двох сок≥в.

‘ах≥вц≥ розпов≥ли, що п≥д час попередн≥х досл≥джень було встановлено, що оптим≥зм людей вище, вони б≥льш позитивно оц≥нюють р≥вень свого добробуту ≥ б≥льше попереджувальн≥ п≥д час сон€чних дн≥в. ј ось тривалий вплив сумрака може призвести до депрес≥њ.

ќднак було ви€влено ≥ наступне: п≥д час сон€чних дн≥в схильн≥ до депрес≥њ люди стають ще б≥льш депресивними, про що говорить п≥двищений р≥вень самогубств прот€гом к≥нц€ весни-початку л≥та.

–езультати тривалого досл≥дженн€ показали, що емоц≥њ переживаютьс€ сильн≥ше при €скравому св≥тл≥. “ак, в €скраво осв≥тлен≥й к≥мнат≥ кур€че крильце учасникам здавалос€ гостр≥ше, вигаданий персонаж б≥льш агресивним, ж≥нки вигл€дали приваблив≥ше, а настр≥й був краще в≥д позитивних сл≥в ≥ г≥рше в≥д негативних. “акож учасники част≥ше вибирали Ђсмачнийї с≥к, н≥ж Ђнесмачнийї.

ƒосл≥дники прийшли до висновку, що прийн€тт€ важливих р≥шень необх≥дно приймати при приглушеному св≥тл≥. “ак результати будуть б≥льш ефективними. Ѕуло в≥дм≥чено, що б≥льш≥сть повс€кденних р≥шень приймаютьс€ вдень або при включеному €скравому осв≥тленн≥, а тому не завжди рац≥ональн≥. ѕричиною б≥льшоњ ≥нтенсивност≥ емоц≥й при €скравому осв≥тленн≥ Ї те, що св≥тло сприймаЇтьс€ €к тепло, що ≥ викликаЇ емоц≥њ. яскраве св≥тло п≥дсилюЇ перв≥сну емоц≥йну реакц≥ю до р≥зних вид≥в стимул≥в. ÷ей ефект може посилюватис€ в сон€чн≥ дн≥, особливо в полудень, коли сон€чне св≥тло максимально €скраве.

–езультати даного досл≥дженн€ могли б ви€витис€ корисними дл€ маркетолог≥в, €к≥ можуть регулювати р≥вень осв≥тленн€ в п≥дприЇмствах роздр≥бноњ торг≥вл≥, залежно в≥д продаваних продукт≥в. “ак, в прим≥щенн€х, де продають кв≥ти або коштовност≥, осв≥тленн€ маЇ сенс зробити максимально €скравим, що посилить сприйн€тт€ покупц≥в.