як уникнути синдрому профес≥йного вигоранн€?
як уникнути синдрому профес≥йного вигоранн€?
 як уникнути синдрому профес≥йного вигоранн€?

« кожним з нас хоч раз так трапл€лос€: начебто н≥чого кардинально не зм≥нилос€, а робота викликаЇ незрозум≥лу нудьгу ≥ безсилл€. ўоранку перед роботою в≥дчуваЇтьс€ напруга, здаЇтьс€, що начальство не ц≥нуЇ, а зустр≥ч≥ з колегами вже не здаютьс€ такими ц≥кавими. ¬се це симптоми синдрому профес≥йного вигоранн€.

” кожного з нас своњ ц≥л≥ займатис€ т≥Їю чи ≥ншою д≥€льн≥стю Ч б≥льш≥сть, звичайно, заробл€Ї грош≥, де€к≥ Ч заради задоволенн€, а трет≥ Ч дл€ п≥знанн€ чогось нового. ™ й так≥, €к≥ роботою р€туютьс€ в≥д нудьги, або отримують певне положенн€ в сусп≥льств≥.

якщо розгл€нути наше житт€ б≥льш детально, то стане видно, що вс≥ ми перебуваЇмо в замкненому кол≥. ѕрацюЇмо, щоб г≥дно жити, а от пожити на зароблен≥ кошти ≥ немаЇ коли, так €к треба працювати, щоб г≥дно заробл€ти. « ц≥Їњ причини багато хто з нас часто вколюють не на одн≥й робот≥.

–ано чи п≥зно настаЇ момент, коли бажанн€ працювати пропадаЇ, а значим≥сть власноњ прац≥ стаЇ несуттЇвою, та й ф≥зично в≥дчуваЇш себе виснаженим в≥д проблем, що навалилис€. ¬се це ≥ Ї профес≥йне вигор€нн≥.

—учасн≥ психологи вважають синдром профес≥йного вигоранн€ одним з найнебезпечн≥ших профес≥йних захворювань. Ќайб≥льше йому схильн≥ люди, €к≥ за родом д≥€льност≥ змушен≥ сп≥лкуватис€ з ≥ншими людьми. ÷е педагоги, л≥кар≥, менеджери, прац≥вники соц≥альноњ сфери, журнал≥сти, продавц≥ ≥ нав≥ть сам≥ психологи.

ўо Ї причиною профес≥йного вигоранн€?

ƒе€к≥ плутають синдром профес≥йного вигоранн€ з хрон≥чною втомою. јле при втом≥ можна добре виспатис€, вз€ти в≥дпустку або пропити в≥там≥ни. ј ось синдром профес≥йного вигоранн€ так просто не пройде.

ќсновними причинами профес≥йного вигоранн€ Ї:

  • напружений робочий граф≥к ≥ робота по вих≥дних,
  • психолог≥чна напруга на робочому м≥сц≥,
  • необх≥дн≥сть пост≥йних емоц≥йних контакт≥в з ≥ншими людьми,
  • регул€рн≥ стресов≥ ситуац≥њ на робот≥.

ѕсихологи стверджують, що б≥льше ≥нших профес≥йному вигоранню схильн≥ люди, €к≥:

  • займаютьс€ нелюбою справою,
  • в≥дчувають внутр≥шн≥ протир≥чч€, пов'€зан≥ з роботою,
  • в≥дчувають жорстку конкуренц≥ю в колектив≥ ≥ пост≥йно змушен≥ доводити свою спроможн≥сть.

як попередити профес≥йне вигор€нн€?

1. “реба б≥льше прислухатис€ до себе, щоб вчасно пом≥тити симптоми емоц≥йного вигоранн€ (драт≥влив≥сть, образлив≥сть, туга, депрес≥€).

2. « любов'ю ставитис€ до себе, ≥нод≥ балувати себе, намагатис€ подобатис€ соб≥, не забувати про необх≥дн≥сть в≥дпочинку.

3. –оботу краще вибирати у в≥дпов≥дност≥ з≥ своњми зд≥бност€ми, складом характеру ≥ можливост€ми. “≥льки так можна добитис€ усп≥ху ≥ в≥рити в своњ сили.

23.02.2014