„ому д≥абет загрожуЇ ожир≥нн€м?
„ому д≥абет загрожуЇ ожир≥нн€м?
„ому д≥абет загрожуЇ ожир≥нн€м?

ѕро зв'€зок д≥абету з ожир≥нн€м в≥домо вже давно. јле, незважаючи на вс≥ зусилл€, вчен≥ так до к≥нц€ ≥ не з'€сували, €к саме ожир≥нн€ провокуЇ д≥абет.

¬одночас фах≥вц€м в≥домо, що жир, €кий накопичивс€ в жирових кл≥тинах, посилаЇ €кийсь сигнал в ≥нш≥ кл≥тини, п≥сл€ €кого вони робл€тьс€ нечутливими до ≥нсул≥ну ≥ перестають поглинати глюкозу.

јмериканськ≥ вчен≥ припустили, що ключову роль тут в≥д≥граЇ б≥лок RBP4 (ретинол-зв'€зуючий б≥лок 4) , €кий в≥домий €к переносник в≥там≥ну ј. ѕро зв'€зок RBP4 з д≥абетом говор€ть медичн≥ досл≥дженн€, €к≥ ви€вили п≥двищений р≥вень цього б≥лка у людей з ожир≥нн€м та ≥нсул≥новою резистентн≥стю тканин. ” той же час ≥ де€к≥ мутац≥њ, що п≥двищують р≥вень RBP4 в кров≥, зб≥льшують ризик д≥абету.

” журнал≥ Cell Metabolism фах≥вц≥ описали механ≥зм, за допомогою €кого RBP4 провокуЇ д≥абет. ¬≥домо, що ≥нсул≥нова резистентн≥сть тканин, а з нею ≥ д≥абет другого типу, пов'€заний з ожир≥нн€м, виникаЇ на тл≥ запальноњ активност≥ ≥мун≥тету. Ќа тему зв'€зку д≥абету ≥з запаленн€м також проведено чимало досл≥джень. јле цього разу вчен≥ д≥йшли висновку, що RBP4 €краз ≥ Ї тим подразником, €кий, под≥бно ≥нфекц≥њ, змушуЇ ≥мунну систему запускати запаленн€.

Ѕ≥льш ранн≥ експерименти показали, що RBP4 д≥йсно викликаЇ запальну в≥дпов≥дь, €кщо под≥€ти њм на культуру ≥мунних кл≥тин. ¬ умовах нового експерименту вчен≥ вир≥шили п≥дтвердити це на генетично модиф≥кованих мишах з п≥двищеним р≥внем RBP4. ” результат≥ ви€вилос€, що цей б≥лок активуЇ антиген-презентируюч≥ деревовидн≥ кл≥тини ≥ макрофаги.  ожен з вид≥в кл≥тин в≥дноситьс€ до системи вродженого ≥мун≥тету ≥ зайн€т≥ блокуванн€м в тканинах чужинц≥в, але €кщо вони в≥дчувають, що не можуть впоратис€ сам≥, то кличуть на допомогу ≥нш≥ кл≥тини, що в≥днос€тьс€ до системи набутого ≥мун≥тету.

ѕри великому накопиченн≥ в орган≥зм≥ RBP4, активац≥€ додаткових потужностей ≥мун≥тету в≥дбуваЇтьс€ буквально на порожньому м≥сц≥: деревовидн≥ кл≥тини ≥ макрофаги пов≥домл€ють особливого класу “-кл≥тин про не≥снуючу загрозу. “ут виникаЇ питанн€, чи не занадто багато потр≥бно б≥лка RBP4, щоб спровокувати ≥мунну агрес≥ю. јле досл≥дники стверджують, що у тварин в досв≥д≥ р≥вень б≥лка був п≥двищений пропорц≥йно тому, наск≥льки в≥н зб≥льшуЇтьс€ у д≥абетик≥в.

≤ нав≥ть у звичайних мишей виникала ст≥йк≥сть до ≥нсул≥ну, €кщо у них брали ≥мунн≥ кл≥тини ≥ п≥сл€ обробки RBP4 повертали назад в орган≥зм. ј запаленн€, що розвивалос€ при цьому, ви€вл€лос€ саме в жиров≥й тканин≥.

«вичайно, ≥стор≥€ з RBP4 не остаточна в пошуках зв'€зку м≥ж д≥абетом ≥ ожир≥нн€м. “ак, необх≥дно ще з'€сувати, чому надлишок жирового запасу п≥двищуЇ р≥вень цього б≥лка. јле вже зараз можна створювати л≥ки, спираючись на на€вн≥ дан≥.