ѕро що говорить п≥двищена гнучк≥сть суглоб≥в?
ѕро що говорить п≥двищена гнучк≥сть суглоб≥в?
 ѕро що говорить п≥двищена гнучк≥сть суглоб≥в?

Ѕол≥ в суглобах Ї одними з найпопул€рн≥ших скарг на здоров'€. ” зв'€зку з цим вчен≥ з'€сували де€к≥ додатков≥ факти, €к≥ можуть призвести до патолог≥й опорно-рухового апарату.

ƒе€кий час тому вчен≥ зац≥кавилис€ зв'€зком м≥ж г≥пермоб≥льн≥стю суглоб≥в ≥ хворобами к≥сток ≥ суглоб≥в. “ривал≥ досл≥дженн€ показали, що серед людей з надм≥рною еластичн≥стю ≥ розт€жн≥стю суглоб≥в висока ймов≥рн≥сть придбанн€ захворювань опорно-руховоњ системи.

“реба в≥дзначити, що синдром г≥пермоб≥льност≥ суглоб≥в досить часте €вище в св≥т≥ пор€д з такими патолог≥€ми €к синдром ћарфана, ≈лерса-ƒанлоса, недосконалого остеогенезу ≥ —т≥клера. ѕор€д з перерахованими захворюванн€ми гипермобильность суглоб≥в може утворювати таке патолог≥чне €вище €к дисплаз≥€ сполучноњ тканини.

ќсновною ознакою хвороби Ї в≥дхиленн€ в≥д норми згинальних-розгинальних рух≥в у суглобах. ƒл€ ви€вленн€ зв'€зку м≥ж г≥пермоб≥льн≥стю суглоб≥в ≥ розвитком хвороб опорно-руховоњ системи було проведено експеримент, в €кому вз€ли участь 65 пац≥Їнт≥в у в≥ц≥ 16Ц80 рок≥в. ѕри цьому серед пац≥Їнт≥в нал≥чувалос€ 78% ж≥нок ≥ 22% чолов≥к≥в. ќц≥нка показник≥в г≥пермоб≥льност≥ проводилас€ за допомогою шкали Grahame. Ѕуло встановлено, що 53% пац≥Їнт≥в мають пом≥рну норму рухливост≥ суглоб≥в, 27,6% Ч середню, а 12% Ч нормальну моб≥льн≥сть суглоб≥в.

ѕройшовши зам≥ри г≥пермоб≥льност≥, пац≥Їнтам провели ћ–“ дл€ визначенн€ стану к≥стковоњ системи. ” п≥дсумку було заф≥ксовано на€вн≥сть протрузий хребц≥в поперекового ≥ шийного в≥дд≥л≥в у 50% пац≥Їнт≥в з г≥пермоб≥льн≥стю суглоб≥в. ÷≥каво, що протруз≥њ в грудному в≥дд≥л≥ були заф≥ксовано. ” 58,3% пац≥Їнт≥в з дисплаз≥Їю сполучноњ тканини була ви€влена ​​м≥жхребцева грижа шийного в≥дд≥лу ≥, €к насл≥до , м≥жхребцева грижа поперекового в≥дд≥лу, л≥куванн€ €коњ набагато складн≥ше. ” груп≥ з низькою ≥ нормальноњ моб≥льн≥стю суглоб≥в число протрузий було значно менше ≥ складало до 2 випадк≥в на групу. Ѕ≥льш того, патолог≥й хребта грудного в≥дд≥лу не було ви€влено н≥ в одного учасника.

–езультатом досл≥дженн€ став висновок учених, що ≥снуЇ пр€мий зв'€зок м≥ж г≥пермоб≥льн≥стю суглоб≥в ≥ больовими синдромами в спин≥. ¬идаленн€ м≥жхребцевоњ гриж≥ з б≥льшою ймов≥рн≥стю може знадобитис€ пац≥Їнтам з дисплаз≥Їю сполучноњ тканини.

Ѕатькам сл≥д звернути увагу на надм≥рну гнучк≥сть пальц≥в д≥тей. —права в тому, що п≥двищена гнучк≥сть може св≥дчити про слабк≥сть сполучноњ тканини, €ка виникаЇ при такому генетичному захворюванн≥ €к сидром ћарфана.

Ќебезпека синдрому ћарфана пол€гаЇ в тому, що в≥н може призвести до розвитку пролапсу м≥трального клапана Ч пороку серц€, при €кому в≥дбуваЇтьс€ прогинанн€ стулок м≥трального клапана в л≥ве передсерд€ п≥д час скороченн€ л≥вого шлуночка.

Ќав≥ть €кщо вас або вашу дитини не турбуЇ серце, але ви пом≥чаЇте п≥двищену гнучк≥сть пальц≥в, сл≥д звернутис€ до л≥кар€-кард≥олога, €кий призначить в≥дпов≥дне обстеженн€ Ч кард≥ограма, ”«ƒ серц€, ≥ зможе попередити розвиток небезпечного захворюванн€.

14.02.2014