„и можливо заздалег≥дь ви€вити на€вн≥сть тромбу?
„и можливо заздалег≥дь ви€вити на€вн≥сть тромбу?
„и можливо заздалег≥дь ви€вити на€вн≥сть тромбу?

ƒл€ нормальноњ життЇд≥€льност≥ людського орган≥зму необх≥дна здорова кров. ўо в≥дбуваЇтьс€, коли в кров≥ утворюютьс€ тромби? “ромби — основна причина ≥нфаркт≥в та ≥нсульт≥в.

ўоб кров нормально циркулювала по орган≥зму, вона повинна бути р≥дкою. ќднак у силу де€ких причин кров може згущуватись, утворюючи небезпечн≥ тромби, €к≥ закупорюють вени ≥ артер≥њ.

ѕричини венозних тромбоз≥в р≥зноман≥тн≥. ™ так зван≥ ≥д≥опатичн≥ тромбози, €к≥ виникають без будь-€ких причин. ќднак причиною утворенн€ тромб≥в може бути, наприклад , нерухом≥сть п≥сл€ операц≥њ, ваг≥тн≥сть або прийом протизапл≥дних препарат≥в. —хильн≥сть до тромбозу може ви€вл€тис€ при зм≥нах системи згортанн€ кров≥.

Ќайб≥льш складним в л≥куванн≥ тромбозу Ї його д≥агностика, так €к на п≥дстав≥ симптом≥в тромбоз не можна н≥ п≥дтвердити, н≥ виключити.

¬чен≥ ћассачусетського технолог≥чного ≥нституту в —Ўј зум≥ли розробити метод тестуванн€, за допомогою €кого визначаЇтьс€ на€вн≥сть тромб≥в у кров≥.

—початку дана методика була випробувана на гризунах. ” ход≥ досл≥дженн€ група медик≥в п≥д кер≥вництвом професора —анг≥ти Ѕхат≥а вводили њм спец≥альн≥ наноматер≥али. ѕеред цим у спец≥альн≥ синтетичн≥ б≥омаркери були додан≥ пептиди.

якщо в кров≥ гризун≥в ви€вл€лис€ тромби, пептиди починали розпадатис€, потрапл€ючи в сечу. ” свою чергу, анал≥з сеч≥ здатний дати досить точн≥ результати. ‘рагменти пептиду дозвол€ють зрозум≥ти, ск≥льки в кров≥ тромб≥ну ≥ чи викличе в≥н по€ву тромбу.

як стандартну д≥агностику тромбозу вен на даний час визнано ”«ƒ ножних вен.

“ромб Ч це патолог≥чний прижиттЇвий згусток кров≥ в судинах або порожнин≥ серц€. «алежно в≥д будови ≥ зовн≥шнього вигл€ду розр≥зн€ють к≥лька тромб≥в:

Ч б≥лий Ч утворюЇтьс€ в артер≥€х,

Ч червоний†Ч†утворюЇтьс€ в кров≥,

Ч зм≥шаний†Ч†у венах ≥ порожнини аорти ≥ серц€,

Ч г≥ал≥новий†Ч†в судинах м≥кроциркул€рного русла.

Ћ≥куванн€ тромбозу в сучасн≥й медицин≥, €к правило, проводитьс€ амбулаторно, при цьому в пост≥льному режим≥ найчаст≥ше немаЇ необх≥дност≥.  омпресорна терап≥€ проводитьс€ за допомогою компресорних панчох. ќднак найкраще при по€в≥ ознак тромбозу звернутис€ до л≥кар€, €кий призначить прийом оральних препарат≥в.

ќсоблива увага прид≥л€Їтьс€ пац≥Їнткам, €к≥ захвор≥ли тромбозом п≥д час ваг≥тност≥ або ран≥ше перенесли тромбоз або легеневу ембол≥ю. ” таких випадках приймаЇтьс€ р≥шенн€ з ≥ндив≥дуальноњ терап≥њ.

” наш час тромби Ї причиною ≥нсульт≥в та ≥нфаркт≥в, а ≥нод≥ викликають ≥ атеросклероз. ¬они утворюютьс€ в одн≥й частин≥ т≥ла ≥ з легк≥стю можуть перем≥щатис€ в ≥ншу, а ви€вити њх завчасно практично не ≥снуЇ можливост≥.