6 ц≥кавих факт≥в про наш слух
6 ц≥кавих факт≥в про наш слух

«г≥дно з даними ¬сесв≥тньоњ асоц≥ац≥њ охорони здоров'€, понад 120 м≥льйон≥в людей у св≥т≥ страждають порушенн€м слуху.

Ћюдська здатн≥сть сприймати звуки Ч ц≥нний дар, €кий треба берегти. Ќа жаль, з в≥ком гострота слуху знижуЇтьс€, а сучасне житт€, при €кому на людину буквально обрушуЇтьс€ ц≥ла лавина звук≥в, т≥льки прискорюЇ цей процес. «а за€вою одного з пров≥дних фах≥вц≥в ÷ентрального ≥нституту глухих в —ент-Ћуњс≥, штат ћ≥ссур≥, близько 75% вс≥х випадк≥в розлад≥в слуху у американц≥в пов'€зан≥ не т≥льки з в≥ковими зм≥нами, але ≥ з тими шумовими впливами, €ким вони п≥ддають себе прот€гом житт€.

«а твердженн€м фах≥вц≥в, найчаст≥ше порушенн€ слуху по€снюЇтьс€ сукупн≥стю неспри€тливих фактор≥в, таких, €к шум на робот≥, а також р≥зн≥ пов'€зан≥ з шумом зан€тт€ ≥ розваги.

ѕропонуЇмо познайомитис€ з ш≥стьма ц≥кавими фактами про наш слух ≥ те, що його знижуЇ.

1. ” нашому внутр≥шньому вус≥ розташовано 25 тис€ч кл≥тин, €к≥ реагують на звук. ” молодост≥ ми сприймаЇмо частоти в≥д 16 до 20 тис€ч герц. « в≥ком чутлив≥сть знижуЇтьс€ ≥ вже до 35 рок≥в ми здатн≥ сприймати т≥льки звуки не вище 15 тис€ч герц.

2. Ѕарабанна перетинка у вус≥ повторюЇ коливанн€ пов≥тр€них хвиль, що дос€гають њњ поверхн≥. ≤ нав≥ть в≥дхиленн€ перетинки на в≥дстань, р≥вну рад≥усу €дра атома водню дозвол€Ї почути звук, €кий справило це коливанн€.

3. ћи сприймаЇмо св≥й голос по-≥ншому, н≥ж його сприймають ≥нш≥. ƒл€ багатьох Ї неспод≥ванкою, коли вони чують свою промову або сп≥в в ауд≥озапису Ч але саме так наш голос чують оточуюч≥. Ќаш Ђвнутр≥шн≥йї голос в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д Ђзовн≥шньогої за тембром. ѕо€снюЇтьс€ це тим, що до ≥нших людей звуков≥ хвил≥, що йдуть з нашоњ гортан≥, доход€ть через пов≥тр€не середовище, а до нашого слуху Ч через р≥дк≥ середовища, €к≥ заповнюють внутр≥шн≥ органи.

4. ЌайприЇмн≥шим дл€ нашого слуху Ї звуковий фон, €кий коливаЇтьс€ в д≥апазон≥ в≥д 45 до 50 децибел Ч це звучанн€ неголосноњ розмови. ј зб≥льшенн€ до 65 децибел стаЇ причиною почаст≥шанн€ серцебитт€. ƒосл≥дженн€ показали, що у людей, €к≥ працюють в умовах пост≥йного шуму, в два рази част≥ше розвиваЇтьс€ г≥пертон≥чна хвороба. “акож шумове навантаженн€ спри€Ї зниженню ≥мун≥тету.

5. ћаксимально некомфортними дл€ нашого слуху Ї низьк≥ шуми Ч наприклад, гул працюючоњ техн≥ки, монотонний шум автостради за в≥кном. “ак≥ звуки викликають у людини почутт€ тривоги, бол≥ у вухах, а з часом можуть виникнути дискомфортн≥ в≥дчутт€ в хребт≥.

6. ƒес€та частина населенн€ «емл≥ страждаЇ зниженн€м слуху, €ке можна скорегувати використанн€м слухового апарату. Ќа жаль, лише один з п'€ти людей, €к≥ потребують пол≥пшенн€ слуху, користуютьс€ ним.

ќсобливу шкоди слуху сучасного людства нанос€ть навушники, €к≥ стали незм≥нним атрибутом п≥дл≥тк≥в. «а твердженн€м вчених при такому безрозсудному ставленн≥ до свого слуху, вже через п'€ть рок≥в до 10 м≥льйон≥в Ївропейц≥в ризикують втратити слух.


05.12.2013